En Kârlı Ticaret: İnfak

1

ZEKÂT VERENLERE NE MUTLU!
*Zekât vererek malını temizleyen kişi, ruhen de arınarak manevî bir temizliğe ulaşır.
*Para ve mala aşırı bağlılık, insana ahiret hayatını unutturur. Zekât veren insan için ise zenginlik, kişiyi ahiretten uzaklaştıran bir meta olmaktan çıkarak onun ebedi hayata hazırlanmasına vesile olur.
*Cimrilik, herkes için arzu edilmeyen bir hal ve kötü bir durum olmakla birlikte, zenginlere hiç yakışmaz. Zekât, insanı cimrilik illetinden korur.

2

Yer ve gökler ile yerde ve göklerde olan her şey Allah’a aittir.
Bizim ve sahip olduğumuz nimetlerin/zenginliklerin yegane sahibi Allahtır.
Her şeyin sahibi Allah olduğu halde, bizden infak etmemizi ister.
Allah’ın bize verdiğinden bir kısmını dağıtarak sevap kazanırız.
İnfak konusunda bir bakıma aracılık yaparak cenneti hak ederiz.
Allah’ın bize verdiğinden onun kullarına dağıtarak ebedi hayatımızı güvenceye alma imkanı.
Ne kadar güzel ve karlı bir ticaret!

3

Nişanlı kişilerin, yapacakları görüşmelerde günaha girmemek için dini nikahlarını önceden kıydırmaları uygun olur mu?
Cevap: Uygun olmaz. Niçin? Çünkü:
*Nişanlılık, nikah kıyıp kıymamaya karar vermek için geçirilecek dönemdir.
*Nişanlıların görüşmeleri, zaten günah oluşturmayacak boyutta olmalıdır.
*Nikah kıyıldıktan sonra nişanın bozulması halinde, kız tarafı mağdur olur.
*Günümüz koşullarında, dini nikahı resmi nikahtan önce kıymak sakıncalıdır.

4

Ne kadar salih amel, o kadar yüksek derece.
Torpil yok.
Hazırlığımızı tam yapalım.
“Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.” En’am-132)

5

-Allah, inanmak isteyenlere, mü’min olmaya layık olanlara inanmayı nasip eder.
-Allah, inanmak istemeyenlere, mü’min olmaya layık olmayanlara inanmayı nasip etmez.
-İnanmak istemeyerek inanmayanlar, küfür bataklığı içinde kalırlar.
“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.” (En’am)

6

-Etki tepkiyi doğurur.
-Biz başkasının sahte ilahlarına sövecek olursak, onların Allah’a sövmelerine yol açmış oluruz.
-O halde nezaketi ve terbiyeyi elden bırakmamalıyız.
“Allah’tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da cahillikle ileri giderek Allah’a sövmesinler. Böylece her ümmete işini güzel gösterdik, sonra dönüşleri Rab’lerinedir. O, işlediklerini haber verir.” (En’am-108)

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir