ERDEMLİ ÇOCUK YETİŞTİRMEK (II)

Dünden devam

Klinik Psikolog Emel Sağlamtunç’un çocuk yetiştirme konusundaki görüşleri şöyledir: “Çocuk yetiştirmek her ana-baba için olağanüstü bir deneyimdir. Çocuğunuzun gözlerinin içine bakın ve orada kendi içinizdeki çocuğu görmeye çalışın. Bunu yapmak için hiçbir zaman geç değil. Orada içinizdeki çocuk hâlâ sevgi¸ ilgi¸ şefkat ve bakım bekliyor. Onunla ilgilenip¸ çocuk olmanın keyfini ve güzelliğini yeniden yaşayabilirseniz¸ çocuğunuzla birlikte ve bu kez “eksiksiz” büyüdüğünüzü fark edeceksiniz.”

Çocuk¸ Yüce Allah’ın ( C.C.) insana yeryüzünde sunduğu en büyük hediye ve en değerli emanettir; anne-baba onu en güzel şekilde yetiştirmekle yükümlüdür. Bir başka anlatımla¸ onu iyi ve salih evlat olarak yetiştirmek İslami terminolojiye göre “Ameli salihat (güzel iş)¸ yani ibadettir.”. Bir Hadis-i Şerifte Yüce Peygamber şöyle buyurmaktadır: “İnsan vefat ettiğinde amel defteri kapanır¸ ancak şu üç husustan dolayı ona sevap yazılmaya devam eder: (sürekli) Hayırlı bir iş¸ (sonraki nesillere intikal eden) hayırlı ilim ve yetiştirilen salih(iyi) evlat. Kur’an-ı Kerim’de  “ Ey inananlar! Kendinizi ve aile bireylerinizi Cehennem ateşinden koruyunuz ki¸ onun yakıtı insanlar ve taştır.”( Tahrim 66/6) diye emreden Âlemlerin Rabbi¸ çocuğun iyi insan olarak yetiştirilmelerini anne ve babadan beklemektedir.

Gelişen bilişim teknoloji ile beraber anne-baba¸ eğitim kurumları yanında merkezi otoriteye de önemli görevler düşmektedir. Bilhassa çağımızda televizyonlardaki bazı program ve reklamlar; Internet ortamında gerçekleşen bazı olumsuz olgular¸ çocukları kültür¸ ahlak ve inanç noktasından negatif olarak etkileyebilmektedir. Bilhassa Internet yeni bir teknoloji olduğundan¸ bunun zararları ve çocuklarımızda yarattığı bağımlılık ve oluşan kişilik bozuklukları ülkemizde yeni görülmeye başlanmıştır; bu teknolojilerin olumlu kullanıldığı takdirde insanlığa birçok yararlar sunduğu tartışmasızdır. Ancak bağımlılık yaratarak¸ çocukların sosyalleşmesini engeller konuma geldiği de tartışmasız bir başka olgudur. Ailelerin bu konuda oldukça duyarlı davranması gerekmektedir. Konunun uzmanı Akademisyen H.Yavuzer’in Anne ve Babaya önerileri şöyledir. “Günümüzde çocuk önemle ele alınması gereken bir bireydir. Özellikle uyum ve davranış bozukluğu gösteren ve suça itilen çocukların giderek artması¸ ana-baba ve eğitimcilerin “çocuk eğitimi” konusunda daha dikkatli ve bilimsel bir yaklaşım içinde olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Günümüz anne ve babası artık geleneksel çocuk terbiyesi metotlarının yetersizliğinin bilincinde olduğu gibi¸ çağdaş kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden de haberdardır. Bu durum¸ ana-babaları “en sağlıklı eğitim şartları” konusunda bir arayışa itmektedir.”

Dr. Fitzhugh Dodson ;   “Çocuğunuzu anlayabilmeniz için¸ onu kendine özgü gelişim biçimi içinde¸ bir bütün olarak görebilmeniz gerekir. Ana-babalık sanatı üzerine kurulan eğitsel felsefeyi iyice sindirin içinize. Çocuk yetiştirmek¸ güç ve karmaşık bir iştir. Ne var ki dünyanın mutluluk getiren¸ insana huzur veren en tatlı uğraşılardan da biridir. Bir ananın dünyaya sunacağı en önemli armağan¸ mutlu ve güvenli bir insan olarak yetiştirilmiş çocuklardır.”  Diyerek¸ eğitimin önemli olduğu gerçeğinin altını çizmektedir.

Başından beri izaha çalıştığımız gibi¸ çocuk yetiştirmek hiç de kolay olmayan bir görevdir; onun için anneler oldukça ulvi ve kutsal birer varlıklardır;  bu nedenle İslam Dini; kazanımı oldukça zor olan Cenneti¸  erdemli çocuk yetiştiren annelerin ayaklarının altına sermiştir.

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …