Erken Gelmesini İstemediğimiz Şey

1

Tatildeki kişi, tatilin geç bitmesini ister.
Öğretmen ve öğrenciler öğretim yılının bitmesini sabırsızlıkla beklerler.
Çocuklar erken büyümek ister.
Maaş alanlar, ay başının tez gelmesini arzu ederler.
Eğlencelerin uzun sürmesi istenir.
Tezkere vaktinin erken gelmesi beklenir.
Kimse ölümün erken gelmesini istemez.

Oysa erken gelmesini istediğimiz her şey ile ömrümüzün sonuna bir adım daha yaklaşmış oluruz.

 

2

TEVBE 23. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.

 

3

Sünnet Kelimesi İle Bid’at kelimesi arasında Nasıl Bir Anlam Fark Vardır?

Buradaki sünnet kelimesi, “Resulullah ile ashap topluluğunun İslam inançları (akaid) konusunda takip ettikleri yol “ anlamındadır. Dinin aslından olmadığı halde, sonradan icat edilip dinin inanç veya ibadet esaslarından biriymiş gibi gösterilen şeylere bid’at denir.

Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at karşıtlığı, fıkhi konulardan çok, siyasi (idari) ve itikadi konularda ortaya çıkmıştır.

 

4

Kehf Suresi 23. 24. ayetler:

23 – Hiçbir şey için, Allah’ın dilemesi dışında: “Ben yarın onu yapacağım deme”

24 – Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit Allah’ı an ve “Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.” de.

 

5

Hizmet ehlinin, hizmet ehli kimliğiyle siyasi angajmanlara/bağlantılara girmesi, bu kimlikle aday adayı olması veya bu kimliğinden aldığı güçle adaylık pazarlığı yapması hizmete zarar verir. Adı üstünde, hizmet ehli! Hizmet, fedakârlık gerektirir. Hizmet, kişisel ikbal arayışları içinde olmak ile bağdaşmaz. Elbette her vatandaş gibi hizmet ehli de bir siyasi görüşe sahip olabilir, dolayısıyla aday olma hakkı da vardır. Ama siyaset ehli, siyasete soyunduğu andan itibaren, hizmet ehli olmaktan kaynaklanan etkinliğini bir yana bırakarak, siyaseti kendi bireysel donanımı ve imkânlarıyla yapmalıdır.

 

6

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Zorunlu Olarak Sahip Olduğu Sıfatlar Nelerdir?
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olması münasebetiyle -bütün peygamberler hakkında vacip olan- şu beş özelliğe sahipti,
a) günahlardan uzak olmak (ismet).
b) güvenilir olmak (emanet).
c) doğru sözlü olmak (sıdk).
d) kuvvetli bir akıl ve zekâya sahip omlak (fetanet).
e)Allah tarafından kendisine vahiy edileni bir ekleme ve çıkarma yapmadan insanlara bildirmek (tebliğ)

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …