Evren ve İnsan

1

*içinde bulunduğun şartları kendin için bir sınav olarak kabul edip yanlış değerlendirmelere ve bencil duygulara sapmadan doğru tercihlerde bulun.

*İnsanlık âleminin bir üyesi olmanın önemini ve yaratılış hikmetlerini iyi bilerek, “eşref-ı mahlûkat” olmanın sırrını anlamaya çalış.

*Gece ile gündüz, çalışma ile dinlenme, uyku ile uyanıklık arasındaki bütünlüğü ve uyumu görerek bütün bunların hikmetini kavrama gayreti içinde ol.

*Hem kendini ve çevreni, hem de dış âlemi inceleyerek, değişmez şartların değişmez hâkimini tanı.

*İçinde bulunduğun bütün nimetlerin, elde ettiğin bütün başarıların ve sahip olduğun bütün zenginliklerin gerçek sahibini unutmadan zikir, tefekkür ve tedebbürle yaşamaya bak.

2

Muhakkak dikkat etmişsindir.

Büyükleriyle bire bir ilişkilerinde çok efendi davranan bazıları, grup içinde iken aynı özeni göstermezler.
Bir kalabalığın arasında iken az da olsa ölçüyü kaçırmaya başlarlar.
Bu durum, ahlaki açıdan tam olarak olgunlaşmamış olmanın bir sonucudur.

Kişi, bire bir ilişkilerinde büyüklerine saygı gösteriyorsa, grup içinde de saygılı davranmalıdır.

Bu kuralı hiç unutma. Grup içinde bulunduğun bütün ortamlarda nezaketli ol.

 

3

Bütün yüzler yapı itibarıyla aynıdır.

Her yüzde bir alın, iki kaş, iki göz, iki yanak, bir ağız, bir çene vardır.

Yine de binlerce yüzü tanır, onları birbirlerinden ayırt ederiz. İşte insanlar arası ilişkiyi kolaylaştıran çok önemli bir durum…

Farklı kişilere ait yüzleri kolayca tanımamız mümkün olmasaydı, nasıl yaşayabilirdik?

Dostumuzu düşmanımızı nasıl tanırdık?

Nasıl yuva kurardık?

Nasıl şahit olurduk?

Milyarlarca yüzdeki bütün uzuvlar aynı olduğu halde, milyarlarca farkla süslenmiş olmaları sayesinde birbirimizi tanıyabilmemizin hayatı bu kadar kolaylaştırması, üzerinde ibretle düşünülmesi gereken bir husustu

 

4

Bir kişi yanlarında hiçbir büyük bulunmadan arkadaşlarına karşı ölçülü davranabiliyorsa, gerçekten kibardır.
Tek başına bulunduğun zamanlarda da ölçülü davran.

Radyo, teyp, televizyon gibi aletlerin sesini içinde bulunduğun odanın dışına taşmayacak şekilde ayarla.

Kıyafetin ve oturuşun her an birilerini karşılayabilecek şekilde olsun.
Kullandığın eşyalara karşı da kibar ol.

Çantanı, kitaplarını fırlatarak indirme.

Yerine yavaşça otur.
Doğaya karşı da kibar olmayı asla ihmal etme.

Çiçeklere, ağaçlara zarar verme; onlara şefkatle bak, sevgiyle dokun.

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …