Ezan Başlayınca Namaza Başlanır mı?

1

Vakit namazlarında ezan okunmaya başlar başlamaz, o vaktin namazını kılmaya başlayabilir miyiz?
Vakit namazını kılmaya başlamak için, ezanın bitmesini beklemeliyiz; değilse ezana vaktin geldiğini bildiren çalar saat muamelesi yapmış oluruz.

Ezan bize hem namaz vaktinin başladığını bildirir hem de ilgili vaktin namazına ait bir sünnettir, ayrıca ezanı bitinceye kadar dinlemek de sünnettir.

Doğru olan, namaza başlamak için hem ezanın bitmesini beklemek hem de ezanı ciddiyetle dinlemektir.

 

2

İmam ve Mikrab:

Mihrab, sözlükte harbedilen yer anlamına gelir. Namaz kılmak için camiye giden insanlar, Allah’a bağlılıklarını ve şeytana düşmanlıklarını ortaya koyarlar. Cami, şeytana ve şeytani görüşlere geçit vermeyen güvenli bir yerdir. Mihraba geçen imam, cami cemaatinin şeytanla mücadelesindeki lideridir. “Allahuekber” deyip namazı kıldırmaya başladığında, şeytanla ve şeytanın hoşuna gidecek şeylerle savaşma konusunda cemaate önderlik yapmış olur. İdeal imam, bu önderliğin ne kadar önemli olduğunun farkındadır.

 

3

İnsanın yıllarca birlikte yaşadığı dost ve akrabalarından ölüm nedeniyle ayrılması büyük bir acıdır.
Ancak ahiretin varlığı ve cennette buluşma imkânına sahip olmamız bizleri teselli eder, acımızı hafifletir.

 

4

Terim ve deyimlerin sözlük anlamlarından yola çıkarak asıl anlamlarını aklında tut: Bu yöntemi hemen hemen karşılaştığın bütün terim ve deyimler için kullanabilirsin. Çünkü kelimelerin taşıdıkları sözlük anlamları olmadan terim ve deyimler oluşmaz.

Mesela “Aydın” kelimesi sözlükte; aydınlık, kolayca anlaşılacak kadar açık anlamlarına gelir. Aynı kelimenin terim anlamı ise; öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan kimse demektir. Bu kadar güzel niteliği olan kişiye de aydınlığı çağrıştıracak şekilde “Aydın” demek yakışır. Bu örnek çok kolay oldu. Bir de aynı anlamı taşıyan “Münevver” kelimesi üzerinde duralım. Sözlük anlamı; nurlu, ışıklı, aydınlatılmış demektir. Terim anlamı ise, aydın ile aynı. Görüldüğü gibi, sözlük anlamı, insanı hemen terim anlamına götürüyor.

Bir örnek de deyimlerden verelim: “Ağzından bal damlamak” deyimini duymayan yoktur. Hoşa giden güzel sözler konuşmak, anlamına gelir. Ağzından bal damlamanın karşılığı başka nasıl olabilirdi ki… Yani sözlük anlamından kastedilen asıl anlamı hatırlamak hiç de zor değil.

 

5

Hz. Mevlana demek yerine, Mevlana Hazretleri dememiz daha uygun olur.
Çünkü örfen Hz. kelimesi peygamberler dışında sadece sahabenin isminin başına getirilmiştir.
Tabiinin büyükleri ve sonraki tarikat ve mezhep büyükleri için hep hazretleri denmiştir.

 

6

Her tartı hakkı, her ölçü adaleti gerektirir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …