Ezanı Dinlemek

1

Vakit namazını kılmaya başlamak için, ezanın bitmesini beklemeliyiz; değilse ezana sadece vaktin geldiğini bildiren çalar saat muamelesi yapmış oluruz. Ezan bize hem namaz vaktinin başladığını bildirir hem de ilgili vaktin namazına ait bir sünnettir, ayrıca ezanı bitinceye kadar dinlemek de sünnettir. Doğru olan, namaza başlamak için hem ezanın bitmesini beklemek hem de ezanı ciddiyetle dinlemektir.

 

2

KADIN HAKLARI:
1.Kadınlar cinsel obje olarak görülmemeli.
2.Kadınlar, zorla evlendirilmemeli.
3.Kadınlar, şiddet görmemeli.
4.Kadınlar, taciz edilmemeli.
5.Kadınlar, bir takım ürünlerin satışını arttırmak için, vitrin malzemesi gibi kullanılmamalı.
6.Kadınlar, ilgiden çok saygı görmeli.
7.Kadınlar miras haklarından yoksun bırakılmamalı.
8.Kadınlar, bütün bu haksızlıkların tamamına karşı çıkmalı.

 

3

TUR SURESİNDEN CENNET AHVALİ:
“Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler, (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. Onlara: Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin,için (denilir). ” Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak”Onları,ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir: İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: Derler ki: “Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.” “Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.” “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.” (Tur Suresi: 17-28)

 

4

SEVGİLİ KARDEŞİM!
Hayatın boyunca kötü ve zararlı alışkanlıklar edinme. Zararlı alışkanlıkları bulunanlarla arkadaş olma. Zararlı alışkanlıkları hoş görme. Aklını ve iradeni daima doğru yönde kullan. Aklını ve iradeni zayıflatacak şeylere kapı aralama. Utanacağın durumlara düşmekten sakın. Yanlış işler yapma. Daima onurlu yaşa.

 

5

Bir takım ahlaki zaafları, müstehcen fotoğraflar eşliğinde, insana pirim yaptıran davranışlar gibi haberleştirmek, ahlaksızlığı teşvik etmek anlamına gelir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …