Fakirlere Yardım

1

FAKİRLERE YARDIM EDEN KİŞİ, HANGİ DÜŞÜNCELER İÇİNDE OLMALIDIR?
Şöyle düşünmelidir:
“İnfak etmekte olduğum şeyler, fakirlerin bana emaneten verilen kendi mallarıdır; benim yapmakta olduğum, emanetimde bulunan mal ve paraları gerçek sahiplerine teslim etmektir. İhtiyaç sahipleri, bende bulunan emanetlerini alarak sorumluluktan kurtulmama vesile oldukları ve ayrıca sevap kazanmamda aracı oldukları için kendilerine teşekkür borçluyum.”
Zengin oldukları halde mallarını Allah yolunda harcamayanlar, bu dünyadaki zenginlik sınavını kaybetmiş olurlar. İslamiyet malı biriktirip Allah yolunda harcamamayı çok kötü bir durum saymaktadır.

 

2

BU AYET MEHİR VERMENİN FARZ OLDUĞUNU HABER VERİYOR
“Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa-24)

 

3

Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir?
Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur.
Şirketin zekâta tabi olan ve olmayan malları vardır. Mesela şirketin gayrimenkullerinden zekât verilmez; gelirlerinden ve ticaret mallarından zekât verilir. O halde hisse senedi sahibinin bilmesi gereken öncelikli şey, yılsonunda ortağı olduğu şirketin kıymet olarak kaçta kaçının zekâta tabi olduğudur. Sözgelimi beş yüz bin liralık senedi olan bir kişi, şirketinin mal varlıklarından yüzde altmışının zekâta tabi olduğunu öğrenirse, sahip olduğu senetlerden zekâta tabi üç yüz binlik kısmı için, yedi bin beş yüz lira dağıtmakla mükellef olur.

 

4

Kira Gelirlerinin Zekâtı Nasıl Ödenmelidir?
Kira gelirlerine ait zekâtın ödenmesi konusunda iki yol takip edilebilir:
a)Kira gelirlerinin yıllık tutarı diğer kazançlarla birlikte nisap miktarına ulaşıyorsa, bu gelirlere bir yıl sahip olduktan sonra kırkta biri zekât olarak verilir.
b)Kira gelirleri kolay elde edilmeleri açısından tarım ürünleriyle kıyaslanarak zekâtı verilir. Bu düşünceden hareket edilirse, her ay anılan gelirin onda biri veya yirmide biri zekât olarak ödenir.

 

5

DUALARIMIZIN KABUL EDİLMESİ İÇİN ŞU ALTI HUSUSA DİKKAT EDELİM:
1. Duamızda samimi olmalıyız.
2. Allah’a tam bir güven içinde olmalıyız.
3. Bir ibadet veya ibadet sayılan salih bir amelden sonra dua etmeliyiz.
4. Günah işleyen biri olmamalıyız; varsa, geçmişte işlediğimiz günahlardan dolayı tövbe etmiş olmalıyız.
5. Sözlü duaya konu olan hususta fiili duamızı yapmış olmalıyız.
6. Dua etmeye devam etmeliyiz.
Allah hepimizin güzel dualarını kabul buyursun. Amin!

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …