Fakirlik İmtihanı

1

Eğer Fakir Düşersen, Fakirlik İmtihanını Kazanmak İçin, Şunları Yap:
Fakirliğinden dolayı, Allah’a karşı isyan duygusu içine girme.
Fakirlikten kurtulmak için helâl yollardan çalış. Zenginlerin malına, haksız yollardan, sahip olma isteği içinde bulunma.
Tembellik yapma.
Dilenme, zillete düşme.
Haram yeme.
Gasp, hırsızlık gibi şeyleri kesinlikle yapma.
Ey nefsim! Şeytanın aldatmalarına kanma, Allah’tan helâl rızk iste. Allah, şöyle buyuruyor:
“Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfünden ve bağışlamasından birtakım vaatlerde bulunuyor. Allah’ın lütfü geniştir. O her şeyi bilendir.”(Bakara-268)

2

BİLMEDİKLERİNİ BİLMEYENLERİN NİTELİKLERİ:
*Bir şey öğrenme, kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmezler.
*Bazı olaylara tepki verirken; “ben cumhurbaşkanı olsam, ben başbakan olsam şöyle asar şöyle keserim” gibi sözler söylerler.
*Bir şey sorulduğunda, cemaatte konuyu kendilerinden çok daha iyi bilenler bulunduğu halde, sorulan soruya herkesten önce cevap vermeye kalkarlar.
*Kalitesiz espriler yapar ve yaptıkları esprilere ancak kendileri gülerler.
*Söylediklerini, karşısındakilere tasdik ettirmek için ısrar ederler.
*Toplumun en çok istekte bulunan kişileri, bu tiplerdir.
*Sohbetleri çekilmez.
*Bilmediklerini bilmedikleri için tedavileri de mümkün değildir.

3

HAFIZA VERİMİ:

Saatte 260 km hız yapabilecek şekilde üretilen bir araba düşünün. Bu araba ile patika bir yolda hiç gidemezsiniz, şose bir yolda ise saatte 20 km, en fazla 30 km yol alabilirsiniz. İki şeritli asfalt bir yolda saatte 90 km, bir otobanda ise 150 km hız yapmanız mümkündür. Araba 260 km hız yapabilecek şekilde üretilmiş olmasına rağmen, bu hızı hiçbir yolda yapamazsınız.
İşte hafıza da böyledir. Hafızayı yüzde yüz kapasite ile kullanma verimine ulaşmak belki hiç mümkün olmayacaktır. Ama yüzde elli, hatta yüzde altmış kapasite verimine ulaşılabilir. Yüzde on kapasiteden yüzde yirmiye ulaşmak bile, öğrenme ve ezberleme verimini yüzde yüz arttırma anlamına gelmektedir. Hafıza kapasitesinin yüzde altmışını kullanabilme yeteneğine ulaşmak, başarı yolunda çok büyük anlamlar ifade eder.

4

Boş zaman, boşa geçirilecek zaman değildir.
Boş zaman, nasıl geçireceğimize, neler okuyacağımıza ve hangi etkinliklerde bulunacağımıza, başkalarının değil, kendimizin karar vereceği zamandır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …