Farz Namazlar

1

Üç çeşit farz namaz vardır:
1-Beş vakit namaz: sabah namazı iki rekât, öğle namazı dört rekât, ikindi namazı dört rekât, akşam namazı üç rekât, yatsı namazı dört rekâttır. Her gün toplam on yedi rekât farz namaz vardır.
2-Cuma namazı: Farzı iki rekâttır. Farzdan önce hutbenin okunması da şarttır.
3-Cenaze namazı: Ölen kişilere mahsus bir dua namazıdır. Rükû’ ve secdesi yoktur. Dört tekbirle kılınır. Farz-ı Kifayedir. Yani bazı Müslümanların kılmasıyla sorumluluğu öteki Müslümanların üzerinden kalkar.

 

2

Benim mezhebim, dindir; benim mezhebime mensup olmayanlar sapıktır, demek ifrattır.
Benim mezhebim dinin doğru yorumlarından biridir; bu mezhebin temel ilkelerine uyarsam, kendimi bir takım hatalardan korumuş olurum, demek orta yoldur.
Kolayıma gideni seçer, her mezhebin, istediğim hükmüyle amel ederim, demek tefrittir.

 

3

Kimse makam, servet, güç, güzellik ve yakışıklılık sarhoşu olmasın; bunlar, geçicidir, hepsi bir gün kaybolur; geriye sadece yaşanan sarhoşluk kalır, o sarhoşluğun hesabını vermek ise kolay olmaz.

 

4

Kimse sahih hadis kaynaklarını gözden düşürmeye çalışarak İslamiyete hizmet etmiş olmaz.
Buhari ve Müslim gibi muhaddisler, birer İslam kahramanıdırlar.
Sahih Hadis kitaplarındaki hadisler, tek tek araştırma konusu yapılabilir; ancak bu kitaplar tamamen güvenilmez gibi gösterilemez.

 

5

Uyumlu olmak, her şeyi olduğu gibi kabul etmek değildir.
Olumsuz şartları olumluya çevirme gayreti içinde olmak, uyumsuzluk sayılmaz.
Önemli olan bir şeylere itiraz ederken isyankâr olmamak, kırıp dökmemek, kısacası sorun çıkarmamaktır.
Usulüne uygun hareket edip nezaketli davranır ve çevreni ikna ederek bazı sorunları çözersen ailen bundan sadece mutluluk duyar.

 

6

Cömert ol, ama savurgan olma.
Tutumlu ol, fakat cimri olma.

 

7

Duygu ve düşüncelerinde kibar olmayanlar, davranışlarında kibar olamazlar.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …