Feodalizmi Hortlatmak…

Ülke olarak, rotamızı ileriye değil, geriye çevirdik.

Kişi olarak, ülke olarak geride kalması gereken, tarihi değerinden gayrı bir önemi kalmayan, Ortaçağdan süzülmüş kimi değerleri güncellemeye başladık.

Ülkede bunca okumuş, eğitim görmüş, kendi alanında; sanatta, ticarette, başkaca sahalarda kendini yetiştirmiş, ülke için katma değer üretmeyi hedeflemiş insanları kenara iterek, tek yaptıkları alkış çalmak ve biat etmek olan insanları dinler, onların beklentileri doğrultusunda karar alır olduk.

Ülkeyi feodalizme doğru kaydırma hevesleri pik yapmaya başladı.

Oysa Dünya feodalizmi, ortaçağda terk etti.

Bazı yöneticilerimiz feodalizmi yeniden icat ettiler.

Ülkedeki herkes elbette kıymetlidir.Her oy eşittir. Herkesin bu ülkede eşit hakkı vardır.

Ama sorun çözmede, yol- yöntem belirlemede, eğitim almış,tecrübe kazanmış, bazı konularda uzmanlaşmış kişilerin görüş ve düşüncelerine öncelik verilmeli, dinlenmeli, ortak akla paydaş yapılmalıdır.

Üç nesil öncesini bilmeyen insanları aşiret mensubu olma saikiyle bir araya getirip, olmayan bir değeri teraziye koymak hiç de kabul edilir, makul görülür bir davranış değildir.

Bu ülkede ve bu memlekette sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, siyasi partiler, siyasi partilerin alt birimleri var. Bütün bunları es geçerek, tarihteki hangi aşiretle ilintili olduğu, adı anılan aşiretin var oup olmadığı tartışılmadan hayali isimler etrafında organize olan kimi insanları öncelleyerek, yönetim politikası oluşturmak hem çağdaş değil, hem etik değil ve hem de ülkenin geleceği için tehlike arzetmektedir.

Ve hem de ülke olarak muassır medeniyet seviyesine ulaşabilmenin önündeki  engelleri daha da büyütmektir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hava Puslu

Dün sabah koyu bir sise uyandı Adıyaman. Göz gözü görmüyor, görüş mesafesi on metreye düşmüştü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir