Fıtri İnanç

1

İnsanlar, doğuştan ve yaratılışları gereği, yani fıtri olarak Allah inancına sahiptirler.
Tarih boyunca insan toplulukları hiçbir zorlama olmadan doğal olarak Allah’ın varlığını anlamış ve kabul etmişlerdir.
Sırf inat olsun diye Tanrıya inanmadıklarını söyleyenler bile mahiyetini bilmedikleri olağanüstü bir gücün varlığından bahsetmişlerdir.
İnsanoğlunda var olan tabii Allah inancı, bir yaratıcının mevcudiyetine işaret eden en önemli delillerdendir

 

2

Dikkat ettiğimizde, bu âlemdeki varlıkların sonradan yaratıldıklarını aklımızla anlarız. Şöyle ki:
İlmen tespit edilmiştir ki; bir varlığı, bir başka varlığın sebebi olarak gösterip bu mantıkla her şeyi geçmişe doğru sonu olmayan sebepler halkasıyla izah etmek yanlıştır.
Bir başka ifadeyle, teselsül batıldır. Çünkü ne kadar geriye gidersek gidelim bir ilk sebebe ihtiyaç duyulacaktır.
İşte bu ilk sebep, yegâne yaratıcı olan Allah’tan başkası değildir.

 

3

İslam alemi, maalesef bırakın tank ve uçak yapmayı, ibadet için kullandığı tespihini ve takkesini bile Çin’den almaktadır.

 

4

İslam alemi, birkaç yüz yıldan beri yaşanan gelişmeler karşısında özne olmak yerine nesne olmuştur. Yeniden özne olması lazım. Ama özne olmak için de birlik beraberlik ve güç sahibi olmak gerekir.
İslam aleminin güçlenmesi için, kaynaklarının bu güçlenme yolunda kullanılması icap eder. Bunun için, ümmet olma bilinciyle toplu bir iradeye ihtiyaç vardır.

 

5

Ay takvimi de güneş takvimi de Allah’ın koyduğu düzene göre hesaplanmaktadır.

Güneşin de ayın da yegane sahibi Allah’tır.

 

6

Zekamız, bize emanettir; onu doğru yolda kullanmalıyız.

 

7

Esrarengiz cinayetler aydınlanınca çoğunun arkasında namus veya kadın meselesi diyebileceğimiz hususlar çıkıyor. Herkes davranışlarında daha dikkatli olmalı.

 

8

Çocuklarımız bize emanettir; onlara iyi örnek olmalı ve onları en güzel şekilde terbiye etmeliyiz.

 

9

Doğru iş, yanlış zamanda yapılırsa yanlış iş olur.

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …