Gençler ve Aşk

1

GENÇLER VE AŞK
Bir gencin evlenmeyi hayal etmesi doğaldır; ancak şunlar yanlıştır:
1-Bu tür hayaller kurmaya küçük yaşta başlamak.
2-Geçici ve nefsani hevesleri aşk zannetmek.
3-Aşk konusunda yersiz ve arabesk paylaşımlarda bulunmak.
4-Aşık olunacak kişiyi sokakta aramak.
O halde dikkat!..

2

Kur’an’ı okurken tecvit kurallarının dışına çıkarak, sesi güzelleştireceğim diye şarkıları andıracak şekilde teganni yapmak günahtır.
Kur’an okurken sesi boğazda tutup titretmek, dalgalandırmak böylece sese nağme vermek (lahn ve terci yapmak) uygun değildir.
Kur’an okurken sesi güzelleştirmek, tecvit kurallarına uymak suretiyle olmalıdır.

3

Tedbirli kişi, hem dünyası hem de ahireti için hazırlık yapar.
Sadece dünyası için hazırlık yapan, ebedi hayatını önemsememiş olur.
Sadece ahireti için hazırlanıp dünya görevlerini ihmal eden, bu görevlerini ihmal etmesi sebebiyle günaha girdiğinden, ahirete hazırlığı da eksik bırakmış olur.
Sadece yaşadığı günü düşünüp geleceğe dair hiçbir hazırlık yapmayan ise, bu özelliğiyle hayvanlara benzer.

4

“Orada hiçbir mânâsız söz duymayacaklardır. Günahla­ra sokacak söz de (işitmeyeceklerdir).” (Vakıa-25)
O halde Cennete girmek isteyen, bu dünyada da, boş, manasız ve günaha sokan konuşmalardan sakınmalıdır.

5

“Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72. Bu değer, kadınlarda 80’dir. ”
Bazı şeyleri eşitlemek mümkün olmuyor…
Bu tür şeylerden bir üstünlük farkından ziyade bir nitelik farkı ortaya çıkar.

6

ALLAH’IN ASLA BAĞIŞLAMAYACAĞI GÜNAH:
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” (Nisa-48)

7

Küfre rıza küfür, zulme rıza zulümdür.

İyiliğe sevinmek sevap, kötülüğe sevinmek günahtır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …