Gençler ve Başarı

1

GENÇLERİ BAŞARISIZ KILACAK BAZI DÜŞÜNCELER
1-“Okula gitme konusunda istekli değilim. Ailemin baskısı olmazsa gitmem. Okuyarak gitmek istediğim bir yer yok. Okumadan da hayatımı kazanabilirim.”
2-“Falan akrabamız hiç okumadığı halde zengin oldu.”
3-“Babam çok zengin… Benim zaten ekonomik garantim var. Bu kadar okumama ne gerek var?”
4-“Ben, kısa yoldan hayata atılmak istiyorum. Öyle çok önemli görevler yapmam da şart değil. Bizim mahallenin kahvesinde garson olmak bile yeterli.”

 

2

Uygun ortamlarda istirahat etmek için ayak ayak üstüne atabiliriz. Ancak fotoğraf çektirmek için, ayak ayak üstüne atmamız şık olmaz.

 

3

Genç Kardeşim!
Kendin için bir misyon belirle. “Ben, şu alanda başarılı olacak, toplum için şu hizmetleri yerine getireceğim.” diye kendini görevlendir.

 

4

Terörü önlemenin ilk şartı; terörü bir ülkenin, bir bölgenin ve din mensuplarının sorunu olarak değil, bütün dünyanın sorunu olarak görmektir.
Tedbirler, dünya ölçüsünde olmalı. Terör de bir nevi bunu ispat etmeye çalışıyor.
Terörü, birilerini köşeye sıkıştırma aracı olarak görenler, bu konuda samimi olamaz.
Önce samimiyet.

 

5

Cehennemde azap ağır olacak; ancak kimse ölmeyecek.
Cehennemin en büyük cezası, ölümün olmamasıdır.
Cehennem ebedidir; cehennemde azaba ara verilmez.
Cehennemde ceza hafifletilmez; cehennemin cehennemliği kusursuzdur.
En doğrusu, cehennemlik olmamak için gerekli tedbirleri almaktır.

 

6

Kimse gönüllü münafık olmamalı. Herkes, gerçekten tasvip ettiği platformlarda yer almalı.

 

7

KIYAMETİ UNUTMADAN YAŞAMALIYIZ

ZİLZAL SURESİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, 2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,3- Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman. 4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. 7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …