Gerçek Arınma: İman

1

Dinimiz iman etmeyi, insan için gerçek bir temizlenme (arınma) olarak görmüştür.
Mü’min olmak, ibadetlerden sorumlu (mükellef) olmanın ilk şartıdır.
Mü’min olmadan Allah’ın hoşnutluğunu (rızasını) kazanmak mümkün değildir.
Ebedi saadete (cennete) kavuşmanın ilk ve olmazsa olmaz şartı da iman sahibi olmaktır.

2

Sadece gördüklerine inanan; aklı, ruhu, melekleri kavrayamaz.
Yalnız necaseti pislik olarak kabul eden, hadesten taharetin gereğine akıl erdiremez.
İnsanın mükemmel varlığını kavrayamayan, köpeğine de insan adı koyar.
Maneviyatı kabul etmeyen, aşkı nasıl izah eder? Sevgi-nefret denklemini nasıl çözer? Uykuyu, rüyayı, hayali ve önseziyi nasıl yorumlar? Başta yalnız bir şeyi kabul etmediğini sanırken, yüzlerce gerçeği reddetme girdabında boğulup gitmekten nasıl kurtulur?

3

KADINLAR MUAYYEN GÜNLERİNDE İBADET YAPARLAR MI?
Hayız durumunda olan, diğer adıyla adet gören ve nifas halinde bulunan yani doğum sonrası yaşanan loğusa sürecine giren kadınlar bu mazeretleri boyunca namaz kılmaz, oruç tutmazlar. Namazları bağışlanmıştır. Oruçlarını ise temizlendikten sonra kaza ederler.
Bakara suresinin 222. ayetinde kadınların ay hallerinin bir rahatsızlık olduğu, anlatılmakta ve kadınlar bu hallerinden temizleninceye kadar onlara yaklaşılmaması gerektiği haber verilmektedir. Bu bilgilerin dışında namaz ve oruçları konusunda bir izah mevcut değildir. Ancak Peygamber Efendimiz hanımlarına, kızlarına ve Müslüman kadınlara konu hakkında gerekli açıklayıcı bilgileri vermiştir. Muteber hadis kitaplarında bulunan çok sayıdaki hadise göre, kadınlar bu halleri boyunca namaz kılmaz, oruç tutmazlar. Namazları bağışlanmıştır; oruçlarını ise kaza ederler.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yıllar boyu yaptığı uygulamayı ve sözlü açıklamayı görmezden gelemeyiz.
Konuyu açıklayan çok sayıdaki hadis yan yana getirilince, işaret ettikleri anlam açısından mütevatir derecesine ulaştıkları görülmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in açıklamaları doğrultusunda hareket etmek gerekir. Bu, kadınlara sağlanan bir kolaylıktır.
İbadetler sırasında kadınlarla erkekler arasında ortaya çıkan farkları doğru anlamak ve kulluk şuuru ile bağdaşmayan bir takım tartışmalara yol açmamak gerekir.

4

Allah Kimlerle Beraberdir?
“Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.” (Nahl Suresi, 128)

5

Kimler İçin Dua Etmeliyiz?
Sırasıyla kimlere dua etmemiz gerektiğinin mantığını namazlarda son oturuşta selamdan önce okuduğumuz şu ayetten öğreniyoruz:
“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı babamı ve inananları bağışla.” (14.İbrahim-41)
Sırasıyla şu insanlar için dua etmemiz faydalı olur: Kendimize, annemize, babamıza ve soyundan geldiğimiz mümin insanlara, çocuklarımıza ve soyumuzdan geleceklere. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, kitaplarını okuduğumuz ilim ve fikir adamlarına, öğrencilerimize, bütün Müslümanlara.

6

Hür ülkelerin kalkınmasındaki en büyük etkenlerden biri, fırsat eşitliğidir.
Fırsat eşitliğini bozan uygulamalara asla geçit verilmemelidir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …