Gereksiz Bilgileri Unutmak

1

Sevgili Öğrencim!
Gereksiz bilgileri unut.
Gereksiz bilgileri unutmak hafızaya dinamizm kazandırır. Bu tür bilgileri sürekli canlı tutar ve hafızanı onlarla meşgul edersen, yeni bilgiler davetsiz misafir muamelesi görür.
Gereksiz bilgiler nelerdir?
Zamanında öğrenilmemesi gerektiği halde fazladan öğrenilen bilgiler gereksizdir. Geçmişte ihtiyaç duyulduğu için öğrenilen; ancak artık zamanı geçmiş olan bilgiler de böyledir.
Bu noktada elbette şu soruyu soracaksın:
Bu tür bilgileri unutmanın yolu nedir?
Kimse bir şeyi hemen unutamaz. Buna gerek de yoktur. Önemli olan bu bilgilerle artık ilgilenmemek ve hafızada aktif bir şekilde tutmamaktır. Yani doğal unutma sürecini devreye sokmaktır.
Doğal unutma süreci, hafızayı yeni ve gerekli bilgiler için hazır hale getirir.
Herkesin çocukluğundan başlayarak başından birçok olaylar geçmiştir. Zamanla bu olaylardan bir bölümü tamamen, bir bölümü kısmen unutulur. Bazı olaylar ise hiç unutulmaz. Bu, doğal bir süreçtir.
Unutmak büyük bir nimettir. Unutma diye bir şey olmazsa, çoğu insan psikolojik rahatsızlıklardan kurtulamaz.
Unutuyorum, diye üzülme; unutulması gereken unutulur. Unutulanın yerini daha yeni ve daha gerekli bilgiler alır. Yeter ki sen, hangi bilgilerin unutulması, hangilerinin de unutulmaması gerektiğini bil.

2

Allah, Olacak Her Şeyi Önceden Bildiği Halde Kul Niçin Sorumlu Olur?

Allah her şeyi ezeli olan sınırsız ilmiyle bilir. Bu sebeple Allah’ın bilgisine göre bugün ile yarın, geçmiş ile gelecek arasında hiçbir fark yoktur.

Allah’ın bir şeyi bilmemesi düşünülemez. Allah’ın varlığı nasıl vacip (zorunlu) ise, sıfatları ve bu arada her şeyi bilmesi de vaciptir.

Allah’ın olacak her şeyi önceden bilmesi, b…izim ihtiyarımızla yaptığımız fiilleri işlemeye mecbur olduğumuz anlamına gelmez.

Allah, kendi külli iradesiyle bize cüz’i irade vermiştir. Biz, cüz’i irademizle, önümüzde bulunan çok sayıdaki seçenekten birini tercih ederiz.

Allah, bizi tercihlerimiz konusunda serbest bırakmıştır. İşte bizi sorumlu kılan, sahip olduğumuz bu seçme özgülüğü (serbestîsi)dir.

Bu açıdan önümüzde bulunan fiillerden birini şöyle tahlil edebiliriz:

Yorgun bir günün sonunda, yatmadan önce üstümüze farz olan yatsı namazını kılmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bugün çok yorulduğumuz için ve uyku da bastırmaya başladığından, biraz da şeytanın aldatması (iğvası) ile yatsı namazını kılmadan yatağa girme fikri içimize doğuyor. Namazı kılma düşüncesi ile terk etme düşüncesi çarpışmaya başlıyor. Biz, kendi irademizle bir o yana bir bu yana meylediyoruz. Bu gidiş geliş belki yüz kere tekrarlanıyor. En son, yüz birinci seferde kalkıp yatsı namazını kılmaya karar veriyoruz.

İşte Allah, ezeli ilmiyle, yaşadığımız bu tereddütleri ve vardığımız son kararı bilir.

Onun, bunları bilmesi bizim verdiğimiz son kararı(tercihi) zorunlu kılmaz.

Bir bakıma Cenab-ı Hak, kaderimizin bize sorumluluk getiren kısımlarını ve bizim cüz’i irademizi, ezeli ilmiyle bilmiş ve kaderimizi buna göre belirlemiştir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini …