Gizli Nikah

1

GİZLİ NİKAH OLUR MU?
Çok az da olsa ikinci kere evlenmek isteyenlerin, gizli tutulmak üzere, dini nikâh kıyma yoluna başvurdukları söylenmektedir.

Gizli nikâh olur mu?
Yani bir kişi, iki şahit huzurunda nikâh kıydırdıktan sonra, ilk eşinin ve çevresinin durumdan haberdar olmaması için, nikâhı kıyandan ve şahitlerden bu nikâhı gizli tutmalarını isteyebilir mi? Cevap:

İsteyemez. Peki, niçin? Çünkü nikâhın gizli tutulması, nikâh kıyma şartlarına aykırıdır. Nikâh şahitlerinin görevi, nikâhı gizlemek değil, açıklamaktır. Nikâhı gizlemek, dinin tanıdığı bir imkânı suiistimal etmektir.

 

2

Ezan okunmayan bir yerde, namazını vaktinde kılacak olan kişinin ezan okumazı gerekir mi?

Bir mükellef (sorumlu); vakit namazını, vakti içinde, ezan okunmayan bir bölgede eda edecekse, ezan okumanın namazın sünneti olduğunu göz önünde bulundurarak, namaza başlamadan önce ezan okumalıdır. Böyle bir durumda yüksek bir yere çıkarak sesli bir şekilde ezan okuması gerekmez, namaz kılacağı yerde, kendi duyacağı şekilde okuması yeterlidir. Kazaya kalan namazlar için de, okuma şekli böyledir.

 

3

Her insanın değişik bir düşünce yapısı vardır.

Aynı konu hakkında binlerce kişiye birer kompozisyon yazdıracak olsak, çok değişik eserler ortaya çıkar.

Sözgelimi değişik insanlardan, konusu ilkbahar olan birer yazı yazmalarını isteyelim.

Göreceğiz ki hepsi de ilkbaharın güzelliklerinden bahsetmekle beraber, çok değişik cümleler kurup birbirlerinden farklı örnekler vereceklerdir.

Deneye katılanların yaşları, bilgi düzeyleri, hatta yaşam biçimleri benzer olsa bile yazdıkları tıpatıp aynı olmayacaktır.

Yaklaşımları, coşkuları, mutluluklarını ifade tarzları ayrı ayrı olacaktır. İşin güzelliği biraz da burada değil mi?

İlkbahar gibi herkeste aynı çağrışımları yaptıran bir konuda bile değişik yorumlar, değişik coşkular ortaya çıktığına göre insanların her konuya aynı düşünce yapısıyla, aynı çözüm önerileriyle yaklaşmaları elbette mümkün olmaz.

Bu durumu insanlar için bir zorluk ve bir çıkmaz gibi görmek yerine, hayatı canlandırıp güzelleştiren bir unsur olarak görmek daha akıllıca olur.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …