Gölbaşı’ndaki Mozaik Adıyaman’a Taşınıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tarihi mozaiğin Adıyaman’a taşınacağı bildirildi.

Gölbaşı İlçesi, Harmanlı Beldesi sınırları dahilinde bulunan mozaikli alanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.06.201 7/1233 sayılı yazısı ve eki 16.06.2017 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu ile mozaiğin Adıyaman Müze Müdürlüğüne taşınmasına ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.07.2017/1373 sayılı yazısı okundu.

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Gölbaşı İlçesi Harmanlı Beldesi sınırları dahilinde bulunan Kalemkaş Mozaikli Alanı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.1 1.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kalemkaş Mozaikli Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları açıklandı.

Buna göre, şu kararlar alındı:

“Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. Kes italikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.  Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze müdürlüğünün ve arsa kazı başkanının görüşü alınarak yapılmak istenen uygulama kurumumuzca değerlendirilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  Taş, toprak, kum gibi alın, nasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden gibi ocak/ann açılmasına. toprak, cüru, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kullanımına izin almak koşuluyla yapılabilir. ”

1600 YILLIK MOZAİK

Önceki günlerde Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi’nde çiftçilik yapan 2 kardeş tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunmuş mozaikle ilgilide çeşitli iddialar atılmıştı. Mozaiğin başka bir ile gönderilmesi ileri sürülürken, konuya son nokta konulmuş oldu. 2 çiftçinin tarlada çalıştıkları sırada Roma dönemine ait M.Ö. 4’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen mozaik 24 saat korunuyordu.

Mozaiğin yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, üzerinde yabani dağ keçi figürlerinin olduğu açıklanmıştı.

PHA

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir