Günahlardan Sakınmanın Üç Yolu

1

Günahlardan Sakınmak İçin, Şu Üç Hususa Dikkat Et!
1.Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle uy.
2.Şüpheli şeylerde kaçın.
3.Mubah olan şeylerden ihtiyacın kadar yararlan.

 

2

Olgun bir insan olmak için, yaşadığın her olaydan bir takım dersler çıkar.
Her zaman sinirlerine sahip ol.
Duygularına mağlup olma.
Her gün, bir önceki güne göre daha kibar, daha tedbirli ol.
Zekân aklının, aklın vicdanının, vicdanın vahye dayalı bilgilerin emrinde bulunsun.

 

3

Okumayı ertelemek, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ertelemek demektir.
Öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ertelemek ise, insanın kendisini önemsememesinin ve kendisine saygı duymamasının en açık göstergesidir.

 

4

“Allah’ım! Fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.” (İbn Mâce, Dua-78; Ebû Davud, Salat-367)

 

5

Dini açıdan en yüksek cemaat, farz namazları kılmak üzere bir araya gelen, cami cemaatidir.

 

6

“… Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun. (2.Bakara-238)

 

7

Okumayı ertelemek, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ertelemek demektir.
Öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ertelemek ise, insanın kendisini önemsememesinin ve kendisine saygı duymamasının en açık göstergesidir.

 

8

Selam, Allah’ın Selam ismiyle muhatabımıza dua etmektir.

 

9

“İman, tevhidi; tevhid, teslimi; teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.” (Bediüzzaman)

 

10

Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”(Enfal-46)

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …