Gurur İle Zillet Arasında

1

Gururlu olmak ifrattır.
Vakur ve mütevazı olmak, orta yoldur.
Zilleti/aşağılanmayı kabullenmek, tefrittir.
Vakur olmanın sapma noktası gururlu olmak, mütevazı olmanın sapma noktası ise zilleti/aşağılanmayı kabul etmektir.

2

İnsanı sorumlu kılan, aklı ve özgür iradesidir.
Kime oy vereceğimize, aklımızla ve özgür irademizle karar vermeliyiz.
Allah, aklımızı ve irademizi doğru bir şekilde kullanmayı nasip etsin

3

“… insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (2.Bakara-44)

4

“Güçlü/kahraman kimse, güreş minderinde hasmını yere seren değil, öfke anında nefsini yenen kimsedir.”(Buharî, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107-108).

5

Evrende görünmeyen varlıklar vardır. İnsanlara yardımcı olup güzel şeyler telkin eden iyilik temsilcisi melekler bulunduğu gibi, yanlış şeyler yapılmasını isteyen kötülük temsilcisi şeytanlar da vardır.
İnsan, kendi içinde de bunlara benzer niteliklere sahiptir. Herkeste iyiliği temsil eden ve kötülükten rahatsız olan bir vicdan vardır. Yine herkeste günahtan mutlu olan bir nefis vardır.

6

Kur’an’a çağırmak, Hz. Peygamber (SAV)’in hadislerine çağırmayı da gerektirir.

7

Bugün gereğinden fazla dinlenirsen, yarın gereğinden fazla yorulmak zorunda kalırsın.

8

Sigaraya başlamamak, sigarayı bırakmaktan daha kolaydır.
Kalp kırmamak, kırılan kalbi amir etmekten daha kolaydır.
Kilo almamak, alınan kiloyu vermekten daha kolaydır.
Hasta olmamak, hastalığı tedavi etmekten daha kolaydır.
Bir sırrı kendinde saklamak, başkasında saklamaktan daha kolaydır.
Kusur işlememek, işlenen kusuru affettirmekten daha kolaydır.

9

“(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl’ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!”(Furkan-77)

10

“Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”(Bakara-186)

Bu Haberi Gördünmü!

Tevekkül

1 Tevekkül’ün sözlük anlamı; İşi başkasına ısmarlamak, vekil kılmak demektir. Tevekkül’ün ıstılah (terim) anlamı ise; …