Hac İbadeti

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının hac kelimesinin terim/ıstılah anlamı içinde yer alması şöyledir:

Hac, terim olarak Kâbe’yi ve çevresindeki kutsal yerleri belli zamanlarda ve belli kurallar çerçevesinde Allah’a yönelip ziyaret ederek, ömürde bir kere yapılması farz olan ibadeti ifa etmektir.  Bu ibadetin, geçmiş günahlarımızın affına vesile olması da ümit edilir.

Bu ibadeti yerine getiren kişinin, geçmiş günahlarının affedilmesi için bir fırsat elde ettiği aşağıda mealleri verilen iki hadis-i şerifte şöyle müjdelenmektedir:

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hac ve Umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan bir şey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. “[1]

Hz. Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hac ve umreyi peşi peşine yapınız. Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettiği gibi, fakirliği ve günâhları yok eder. Mebrûr haccın sevabı ancak cennettir”[2]

Hac görevini ifa etmek İslam’ın beş şartından biridir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şu emirler bulunmaktadır:

“… Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.”[3] “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın…”[4]

“Hac bilinen aylardadır…..”[5]

“…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.[6]

Hac İbadetini Yapmak İçin Ne Kadar Zengin Olmak Gerekir?

Yukarıda da meali verilen, “…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”[7] ayetindeki yoluna gücü yetmek bölümü, binek ve azık olarak tefsir edilmiştir. Bu çerçevede günümüz şartlarında şu sonuca varılabilir:

Hac ibadetini yapmak için, hicaza gidip gelecek kadar ve kendisi bu yolculukta bulunduğu süre içinde ailesinin geçimine yetecek kadar parası bulunması yeterlidir. Bugün ki şartlarda, borçları hariç, on beş bin lirası bulunan kişi, hacca gidecek kadar zengindir.

Samimi olarak hacca gitmek istediği halde/gitmek için müracaat ettiği halde, gitme imkanı bulamayan kişi, bu imkanı buluncaya kadar sorumlu değildir.

 

[1] İbn Mâce, “Menâsik”, 5

[2] Tirmizî, “Hac”, 2; Nesâî, “Hac”, 6; İbn Mâce, “Menâsik”-3

[3] 3/Al-i İmran-97

[4] 2/Bakara–196

[5] 2/Bakara–197

[6] 3/Âl-i İmran-97

[7] 3/Âl-i İmran-97

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir