Hac

1

Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir.
Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin terim anlamı içinde yer bulması şöyledir:
Hac, terim olarak; Kabe’yi ve çevresindeki kutsal yerleri belli zamanlarda ve belli kurallar çerçevesinde Allah’a yönelip ziyaret ederek, ömürde bir kere yapılması farz olan bir ibadeti ifa etmek suretiyle geçmiş günahlarının da affedilmesi için de bir imkana kavuşmaktır.

 

2

Kur’an-ı Kerimin Diğer İsimleri ve Anlamları:
1.Kitap=Yazılan
2.Furkan=Hak ile batılı ayıran
3.Zikir=Allah’ı hatırlatan
4.Nur=Aydınlatan
5.Ruh=(Kalpleri) Dirilten
6.Mev’iza=Öğüt veren
7.Şifa=Şifa veren
8.Hüda=Doğru yolu gösteren
9.Beyan=Açıklayan
10.Rahmet=İnsanlığa rahmet

 

3

Mahşerde şefaat yoktur diyenler, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in büyük şefaatinden (şefaat-i uzmasından) mahrum olmayı göze almış olmalılar.

 

4

Kur’an’da insanlara ait sözler bulunması, Kuran’ın Kelamullah olma özelliğiyle bağdaşır mı?
Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamı olarak ezelidir, varlığının bir başlangıcı yoktur.
Kuran-ı Kerim’de peygamberlere, insanlara, hatta firavun gibi kâfirlere ait konuşmalar vardır; bu durum, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olmasıyla çelişmez. Çünkü Cenab-ı Hak, insanlar yaşadıktan sonra ne konuştuklarını öğrenip onları vahiyleri arasına koymamıştır. Allah, her şeyi ezeli ilmi ile bilir. Zaten olmuş ve olacak bütün olayların zamanını, yerini ve kapsamını tespit ve takdir eden de Hak Teala’dan başkası değildir. Allah, zamanı ve yeri geldiğinde olması gereken şeyleri yaratır. İnsanlar cüz’î iradeye, Allah ise küllî iradeye sahiptir. İnsanlara ait cüz’î irade, tek yaratıcı olan Yüce Allah’ın küllî iradesinin bir parçasıdır.

 

5

İman esaslarını kalbiyle tasdik etmediği halde, diliyle inandığını söyleyen kimselere münafık dendiğini biliyoruz. Bu kısa tanımdan da anlaşılacağı gibi, kimin münafık olduğunu net olarak bilmek mümkün değildir.
Kaldı ki Peygamber efendimiz kendi çevresinde yaşayan insanlardan kimlerin münafık olduğunu bildiği halde, isimlerini umuma açıklamamıştır.
Resul-u Ekrem, kesin olarak bildiği münafıkların isimlerini açıklamadığına göre, diğer insanların tahminlere dayanarak tarihteki ve günümüzdeki münafıkları belirlemeye çalışıp bir takım isimler vermeleri doğru değildir

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …