Haccın Fayda Ve Hikmetleri

Haccın fayda ve hikmetleri, bağımsız kitaplara konu teşkil edecek kadar çoktur. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki şekilde özet olarak sıralanabilir:

1.Hac ibadeti, gerekli şartları taşıyanların ömürlerinde bir kere yapmaları gereken farz bir görevdir. Allah tarafından farz kılınan bu sorumluluğu yerine getirmek, önemli bir görev ve yüksek bir mertebedir.

2.Hac ibadetini yapan kişi, ihrama girmiş olduğu süre içinde, diğer zamanlarda işlenmesinde sakınca bulunmayan, birtakım işleri yapmaktan men edilmiştir. Bu yasaklar, onu tam anlamıyla ibadet iklimi içine sokar. Hac görevi bitince, bir bakıma yeniden hayata başlamış olur. Bu durum, kişinin tam anlamıyla nefis muhasebesi yapmasına ve geçmiş hatalarından sıyrılarak günahsız bir hayata başlamasına vesile olur.

3.İhrama bürünmek, hac eden Müslümanlar arasında gerçek bir eşitlik sağlar. Hac edenler, genelde zengin olmakla birlikte mal varlıkları ve dünyevî makamları arasında çok farklılıklar vardır. İhram, bütün bu farklılıkları ortadan kaldırır. Herkes başı açık ve yalınayak olarak Kâbe’yi tavaf eder. Böylece görüntü olarak eşitlenen mü’minler, eşitlik fikrinin bilincine vararak ruhen de olgunlaşırlar.

4.İslam dini, bütün mü’minlerin kardeş olduğunu bildirmiştir.[1] Hac ibadeti sırasında, kardeşlik fikri belirginleşerek bütün mü’minler arasında kolektif bir şuur derecesine ulaşır.

5.Hac ibadetini yapan insanlar, ihrama girip dünyevî mal ve rütbelerinden tamamıyla uzaklaşınca, Allah’ın rızasını kazanmak için asıl olanın takva olduğunu daha iyi anlarlar. İleriye dönük olarak salih amel sahibi olma ve dünyadaki yetkilerini kötüye kullanmama fikri, iç âlemlerinde ön plâna çıkmaya başlar.

6.Kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve kibir gibi yanlış düşünce ve davranışlar hac ibadeti ile bağdaşmaz. İhrama girip, hac ibadetini yapmakta olan milyonlarca insanın arasına karışan kişi, bu tür yanlışlardan sıyrılmaya başlar. Fedakârlık, sevgi, kanaat, başkasının iyiliğini isteme ve tevazu gibi güzel huyların önemini daha iyi anlar.

7.Kâbe’yi tavaf ve Arafat’ta vakfe, Kur’an’da bildirilen ahiretteki mahşer yerini andırır. Mü’minler bu kalabalık içinde ölüm sonrasını düşünürler. İnsan hayatının öteki dünya boyutu ve hesap gününün önemi ortaya çıkar.

8.İhrama giren kişi, normal hayatının seyri dışına çıkarak birtakım yasaklara uymaya başlar. Zenginliğiyle ve dünyevî yetkileriyle ilişkisini keser. Böylece Allah karşısında güçsüz olduğunu kabul etmiş olur. İyi bir kul olmanın en önemli aşamalarından biri aciz olduğunun bilincine varmaktır. Bu bilince varan mü’min, daha iyi bir kul olmaya başlar.

9.Hacda toplanan insanlar alış-veriş de yapabilirler.[2] Böylece ekonomik dayanışma içine girmiş olurlar. Her ülkenin ürettiği yeni malların tanınması, hac mevsimi dışında da Müslümanlar arasındaki ticari hayatın canlanmasına vesile olur.

10.Hacılar, olumlu yönde, kültürel alış-verişte da bulunurlar. Her konuda en iyi örneklerin tanınması için, hac mevsimi önemli bir fırsattır.

11.Bütün hacıların aynı istikamette dönerek Kâbe’yi tavaf etmeleri, tevhit fikrini sembolik bir şekilde ifade ederek kuvvetlendirir.

12.Hacda yapılan bazı ibadetler bize geçmiş olayları hatırlatır. Mesela Safa ile Merve arasında sa’y yaparken, Hz. Hacer validemizin oğlu İsmail için su aramasını, şeytan taşlarken Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Allah için kurban etmeye götürürken şeytanla mücadelesini hatırlarız. Böylece inançlarımızın tarihi boyutlarıyla ilişkiye geçmiş oluruz.

13.Hacda, milyonlarca zengin Müslüman, bir araya gelmiş olur. Böylece her mü’min güçlü bir ümmetin mensubu olduğunun farkına varır. Diğer insanlar da Müslümanların büyük bir güç olduğunu anlarlar.

14.Hac ibadeti, iyi iş ve ibadetler için doping (uyarıcı), günahlar için engel mahiyetindedir.

15.Toplum, hacı olan kişilere sıradan hataları bile yakıştırmaz. Bu da hac görevinin; insanı, örnek kişi konumuna yükselttiğinin en açık göstergesidir.

Hac ibadetinden beklenen fayda ve hikmetlerin azami ölçüde ortaya çıkması için gerekli çalışmaların yapılarak icap eden tedbirlerin alınması, her hacının yanı sıra, İslam ümmetinin görevleri arasındadır.

 

[1] 49/Hucurat–10

[2] 2/Bakara–198

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir