Hadis İlimleri

1

Hadisleri Doğru Anlamak İçin Ortaya Çıkan İlimler:

1-Garibu’l-Hadis İlmi: Hadis metinlerinde yer alan ve anlaşılması zor olan kelime, deyim ve meselleri açıklayan ilim.
2.Muhtelifu’l-Hadis İlmi: Birbirleriyle çelişkili gibi görünen hadisler konusunda sırayla şunlardan birisi hususnda karar verir:
a) arasındaki çelişkiyi iki hadis te’lif ederek yani zıt gibi görünen anlamların zıt olmadıklarını, aksine birbirlerini desteklediklerini açıklayarak, cem eder.
b)Hadisin vurud zamanına bakarak birinin neshedildiğine karar verir.
c)Senetteki kuvvete bakarak hadislerden birini tercih eder.
d)Bu üç işlemden birini yapmak mümkün değilse iki hadis de bıtakılır, buna tevakkuf denir.
3-Fıkhu’l-Hdis İlmi: Hadisleri doğru anlayarak bunlardan gerekli sonuçları çıkarmak için çalışan ilim.
4-Esbab-ı Vurudu’l-Hadis: Hadislerin varid olma, söylenme veya ortaya çıkma sebeplerini anlatan ilim dalı.

2

Dikkatli Bir İnsan:
Temiz ve düzgün bir kıyafete sahip olur. Ensesi ve kulakları temizdir.
Varsa, sakalı sünnete uygun ve bakımlıdır.
Ağız ve diş temizliğine özen gösterir; Dişler, sararmış ve kireç bağlamış durumda olmaz.
Ağzı soğan, sarımsak ve benzeri şeyler kokmaz.

3

Dinin kişisel ve psikolojik fonksiyonlarının yanı sıra sosyal fonksiyonları da vardır.
İslamiyet’in sosyal fonksiyonlarından bir kısmı şöyledir:
1-Namaz, oruç, hac gibi ibadetler aynı zamanlarda ve topluca ifa edilir.
2-Zekat ve sadaka ile fakirlere mali yardım akışı sağlanır.
3-Düşmana karşı birlikte cihat edilir

4

İslamiyet’i yaşamanın iki güzel sonucu vardır:
1-Dünya hayatında mutlu olmak.
2-Ahiret hayatında mutlu olmak.

5

Temel İslam Bilimleri :
1-Tefsir
2-Hadis
3-Fıkıh
4-Kelam
Dini konularda sağlıklı yorum yapabilmek için bu dört ilmi bilmek gerekir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-4

6.Allah Kimleri Doğru Yola İletmez? a)Allah, İnkarcıları Doğru Yola İletmez: “…Allah, inkârcı toplumu doğru yola …