Haram Olan Beş Şey

1

ALLAH, HARAM KILDIĞI BEŞ ŞEYİ ŞÖYLE HABER VERİYOR:
De ki: “Rabbim ancak,
–açık ve gizli çirkin işleri,
–günahı,
–haksız saldırıyı,
–hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı
–ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi
haram kılmıştır.”

2

Sağlıklı Bir Toplum Olmak İçin:

Kişiler; siyaset kurumundan, mensup oldukları dernek, vakıf veya meşrep adına kişisel isteklerde bulunmamalıdırlar. Vakıf, dernek, meşrep gibi oluşumların da mensuplarının çıkarları için aracı olmaları yanlıştır. Herkes neye talip olacaksa kişisel donanımı ile talip olmalıdır.

3

Yangına odun değil, su taşıyan olmalıyız

4

–Mescitlere giderken güzel ve kıymeti elbiselerimizi giymeliyiz.
–Misafirin karşısında giyemeyeceğimiz bir kıyafetle namaza durmamalıyız.
–İsraf etmemek şartıyla yiyip içmeliyiz.
–Temiz ruzakların ve süslerin Allah tarafından verilen nimetler olduğunu bilmeliyiz.
–Temiz olmayan içecek ve yiyeceklere yönelmemeliyiz.
–Kullandığımız zinetler, bizi harama sürüklememeli.
–Bu dünyada salih amel işleyip haram yiyeceklere talip olmayanlar cennet hayatında en temiz ve en güzel yiyeceklerle mükafatlandırılacaklardır.
BU İKİ AYET ANILAN HUSUSLARDA NASIL DAVRANMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR:
“Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez. “Allah’ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, bu dünya hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur”. İşte böylece biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz.(Araf-31. 32.)

5

Sevgisiz bırakılan çocuk, hırçınlaşarak çevresinden intikam alır.

6

Herkes, kendini iyi tanımalı ve yapabileceği işlere soyunmalıdır: değilse başarısızlık kaçınılmaz olur.

7

Dilimiz bir şey isterken, kalbimiz başka bir şey istememeli.
Dilimiz ile gönlümüz aynı kararda olmalı.

8

Tesettürün kazası olmaz.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …