Haset Ettirme İkna Et!

1

HASET ETTİRME, İKNA ET

Çocuğunu, başarılı arkadaşlarına karşı hasetlendirerek değil, yapacağı işin önemine inandırarak çalışmaya teşvik et. Başarılı olan öğrenciler, başarılı olamayanların haklarını ellerinden almazlar, sadece kendi haklarını elde ederler. Senin çocuğunu daha çok şey hak etmek için çaba harcayabilir; o halde çocuğunu, daha çok çalışması konusunda ikna etmeye çalış.

 

 

2

ŞİDDET VE FİKİR

 

Herkes her türlü şiddet fikrine şiddetle karşı olmalıdır.
Şiddet bulaşıcıdır. Şiddete başvuran şiddet görür.
İnsan, kaba kuvvetine değil, fikrine güvenmeli.
Bırakın kaba kuvvet değil, fikirler çatışsın.

 

3

Kur’an-Kerim’in aslını (lafzını) niçin okumalıyız?

Çünkü Kur’an sözü ile (lafzıyla) vahiy eseri olduğu gibi, okunuşu ile (tilavetiyle) de vahiy eseridir. Yani Hz. Muhammed (sav), Kur’an’ı konuşma formatı dışında –bugün tecvit olarak bilinen kurallara uygun olarak- nasıl tilavet edeceğini, örneğin namaz kıldırırken cehren (sesli olarak) nasıl okuyacağını, Cebrail (AS)’dan öğrenmiştir. Ashap da Resulullah’ı dinleyerek Kur’an okumayı öğrenmiş ve öğrendikleri gibi kendilerinden sonraki nesle (tabiine) aktarmışlardır. Bu durum günümüze kadar nesiller boyu böyle devam etmiştir. Bu sebeple Kur’an’ı tecvit üzere sesli olarak okuyan bir kişi, eğer doğru okuyabiliyorsa, Peygamber Efendimiz gibi okumuş olur.
Kur’an’ın lafzıyla ibadet edilir. Kurallarına uyarak Kur’an’ı namaz dışında okumak da sevaptır. O halde Kur’an’ın aslını okumaktan müstağni (ihtiyaçtan hali) olamayız. Eğer biliyorsak kendimiz okumalıyız, bilmiyorsak bilenlerin okuyuşunu dinlememiz güzel olur. Namazda okuyacak kadar ezbere bilmek ise, her mükellef (dinen sorumlu sayılan kişi) için farz-ı ayındır.
Bu bağlamda şunu da aktarmak gerekir: Kur’an-ı Kerim’in lafzı ile ibadet etmek için anlamını bilmek şart değildir, ancak anlamı da bilinse daha güzel olur.

 

4

DUHA SURESİ ANLAMI:

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.1- Andolsun kuşluk vaktine2- ve dindiği zaman o geceye ki, 3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır. 5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı? 7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı? 8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)! 10- El açıp isteyeni de azarlama!11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-4

6.Allah Kimleri Doğru Yola İletmez? a)Allah, İnkarcıları Doğru Yola İletmez: “…Allah, inkârcı toplumu doğru yola …