Hayatta Bize Düşen Nedir?

1

*Bize düşen; insanlık âleminin bir üyesi olmanın önemini ve yaratılış hikmetlerini iyi bilerek, “eşraf-ı mahlûkat” olmanın sırrına ermektir.
*Bize düşen; gece ile gündüz, çalışma ile dinlenme, uyku ile uyanıklık arasındaki bütünlüğü ve uyumu görerek bütün bunların hikmetini kavramaya çalışmaktır.
*Bize düşen; hem kendimizi ve çevremizi, hem de dış âlemi inceleyerek, değişmez şartların değişmez hâkimini tanımaktır.
*Bize düşen; İçinde bulunduğumuz bütün nimetlerin, elde ettiğimiz bütün başarıların ve sahip olduğumuz bütün zenginliklerin gerçek sahibini unutmadan zikir, tefekkür ve tedebbür ile yaşamaktır.

2

Hz. Muhammed (S.A.V.)’den sonra ihtiyaçtan doğan sebeplerle mezhepler ortaya çıkmıştır.
Bir mezhebe mensup olmak gerekli ve faydalıdır.
Ancak mezhepçilik yapmak, gereksiz ve zararlıdır.

3

İNSAN VE MORAL:
Morali yüksek olan insan ruhsal yönden kuvvetli olur, yapacağı işlerde başarısız olma korkusu taşımaz, iç düzeni güç kazanır, başarma ve yaşama isteği artar. Böylece insan fazladan bir enerji taşımaya başlar.
O halde moralini bozma. Yaşadığın zorluklar seni pes ettirmesin.
Olumsuz şartları, olumluya çevirmek için çabala. Bir konuda başarısız olursan, yaptığın hataları tekrarlamadan, başarılı olmak için yeniden uğraş.
Bir konuda tamamen tıkanır ve hareket kabiliyetini yitirirsen bunun bir son olduğunu düşünme, sabret ve doğru zamanı bekle.
Moral, insanı hayata bağlayan güçtür. Bu gücü kaybetme.
Melankolik ve arabesk söylemlerin etkisinde kalma. İnsan hayatı, yaşanması gereken ve yaşanmaya değer olan bir süreçtir.

4

Sinirlenmemeye dikkat et. Sinirlenirsen çok hata yaparsın.
Elinde olmadan sinirlenmişsen, bu halin devam ettiği müddetçe konuşma, yazma ve bir konuda karar verme.
Sinirleri yatışıncaya kadar, sinirlenme sebebini seni ve başkalarına anlatma; çünkü sinirlilik bulaşıcıdır.
Sinirliyken susman konuşmandan, yalnız kalman toplum içine çıkmandan, uyuman uyanık kalmasından daha iyidir. Abdest alman veya gusül yapman daha da faydalı olur.
Sinirlenince sesin ve yüzün çirkinleşir, bakışların korkunç bir hal alır.
Sinirli iken konuşursan, yanlış konuşma ihtimalin yüksektir; davranışların açısından ise potansiyel bir suçlu sayılırsın.
O halde hem sinirlenmemeye hem de bir başkasını sinirlendirmemeye özen göster. Sinirlenen bir kişi ile muhatap olunca da anlayışlı ol, ateşe körükle gitme.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-4

6.Allah Kimleri Doğru Yola İletmez? a)Allah, İnkarcıları Doğru Yola İletmez: “…Allah, inkârcı toplumu doğru yola …