Helal Lokma

1

Kazancını haram yollardan elde etme, rızkına haram karıştırma, eve haram lokma sokma.
“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin. …” (Bakara-168)
Evine ancak helal ve temiz olan şeyler götür. Çocuklarını hem domuz eti, içki gibi haram li-zatihi olan yiyeceklerden, hem de gasp, hırsızlık gibi elde ediliş yöntemlerindeki gayr-ı meşruluk nedeniyle haram gayrihi olan yiyeceklerden uzak tut. Haram yiyecekler, hem haram olmaları nedeniyle, hem de haramın meşru gibi görülmesinin oluşturacağı zihinsel ve ahlaki tahribat nedeniyle çocukların ahlakını bozar. Helal kazan, helal ye ve helal yedir.

2

Aldatılmışlığa dair şikâyetlerde bulunma. Sadece aldanan ve aldatan olmamak için gerekli tedbirleri al. Moral bozucu melankolik söz ve şarkılar paylaşma. Senin moralini bozan, başkasının da moralini bozar. Ne kendi moralini boz, ne de başkalarının morallerini. Mutlu olmaya çalış. Seni mutsuz edecek söz v e ortamlardan uzak dur.

3

“Bir baba evlâdına güzel edep ve ahlâktan daha üstün bir miras bırakmış olmaz.” (Tirmizi, Birr 33)

“Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. …” (66.Tahrim-6)

4

İdareci Olmak İsteyenlerin Önünde Üç Şık vardır:
1-Bu görevi senden daha yapacak bir kişi yoksa, talip olmaman vebaldir.
2-Bu görevi senin kadar yapabilecek başka kişiler varsa, talip olup olmamakta muhayyersin.
3-Bu görevi senden daha iyi yapacak kişiler varsa, talip olman vebaldir.

5

Erkeklerin cemaate giderek beş vakit namaza katılmaları hususunda mezheplerin görüşleri şöyledir:
*Hanbelîlere göre farz-ı ayındır.
*Şafilere göre farz-ı kifayedir.
*Hanefilere ve Malikilere göre müekked sünnettir.

6

Şartlarına riayet ederek ihlâs ve huşu ile namaz kılan kişi, Allah’ın hoşnutluğunu kazanır ve mahşerdeki işi kolaylaşır. Konu ile ilgili bir hadis şöyledir:
“Bir kulun Kıyamet gününde hesabı ilk sorulacak ameli, namazıdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında, eksikleri nafile namazla tamamlanır. Diğer amelleri de bu şekilde muhasebe edilir.”(Ebu Davud, Salât–145/Tirmizi, Salât–188)

7

TÖRE CİNAYETLERİ: Kadınlara yönelik töre cinayetleri de en önemli sorunlardandır.
Gerçekten suçlu olsa bile, bir insanın hangi şartlarda ve nasıl cezalandırılacağına aile meclisleri değil, ancak müesses nizam karar verir.
Bu sorunun yaşanmaması için şu öneriler sıralanabilir:
*Her genç kız, kendi rızası olmadan evlendirilemeyeceği hususunda tam bir güvence içinde bulunmalıdır.
*Yine her genç kız, evleneceği kişi hususunda nihai kararın kendi özgür iradesine ait olduğundan emin olmalıdır.
*Aileler, kız çocuklarının kendi evlatları olduğunu bilmekle birlikte, yeni hayatın onlar tarafından yaşanacağını ve her insanın bağımsız bir şahsiyet olduğunu da bilmelidir.
*Gençler, birlikte olma şartının usulüne uygun kıyılmış nikâh olduğu bilinci ile yetiştirilmelidir.
*Dini hükümler yanlış bilinmemeli, kimse kendisini ceza verme konusunda yetkili sanmamalıdır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …