Helal Yoldan Kazanç

1

Kazancını haram yollardan elde etme, rızkına haram karıştırma, eve haram lokma sokma.

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin. …” (2.Bakara-168)

Evine ancak helal ve temiz olan şeyler götür.

Çocuklarını hem domuz eti, içki gibi haram li-zatihi olan yiyeceklerden, hem de gasp, hırsızlık gibi elde ediliş yöntemlerindeki gayr-ı meşruluk nedeniyle haram li-gayrihi olan yiyeceklerden uzak tut.

Haram yiyecekler, hem haram olmaları nedeniyle, hem de haramın meşru gibi görülmesinin oluşturacağı zihinsel ve ahlaki tahribat nedeniyle çocukların ahlakını bozar.

Helal kazan, helal ye ve helal yedir.

2

Olgun Olmayan İnsanın Nitelikleri:

1.Mikrofonla konuştuğu halde, elinde mikrofon yokmuş gibi bağırarak konuşur.
2.Direksiyona geçice aşırı hız yapmayı marifet sanır.
3.Konuşurken bir fırsatını bulup kendini över.
4.Sofraya oturunca, gereğinde yazla yer.
5.Bilgiçlik taslar; Bir konu kendisinden iyi bilenler dururken, kendisi açıklamaya kalkışır.
6.Gıybet yaptığı yetmezmiş gibi, yüz yüze konuşurken kırıcı davranır.

3

Cennet nasıl bir yerdir?

Bir başka deyişle, cennet ile dünya arasında ne farklar vardır?
Cenneti ve cennet hayatını bu dünya ile mukayese ettiğimizde üç önemli fark olduğunu görürüz. Bu farklardan birisi cennetin kendine, ikisi insanlara aittir:

1.Çevre Şartları: Cennetteki çevre şartları, dünyadakine göre çok farklı olacaktır. Bu dünyada insanı rahatsız eden ve sürekli tedbir alınmasını gerekli kılan bir takım unsurlar vardır. Cennet hayatındaki çevre şartları, rahatsız edici her türlü olumsuzluktan arındırılmıştır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, karanlık, uçurum gibi şeyler olmayacaktır. Vahşi hayvanlar, zararlı böcekler, dikenler, otlar ve insanlara rahatsızlık veren hiçbir şey bulunmaz. Cennetteki çevre dengesi (ekolojik yapı), insanın her açıdan rahat etmesi için hazırlanmıştır.

2.İnsanın Biyolojik Yapısı: İnsan hasta olmayacak, yaşlanmayacak, sakatlanmayacak ve sürekli genç kalacak şekilde yeniden yaratılır. Herkes en güzel yaşta ve en güzel surette olur. Zayıflık, hastalık, ihtiyarlık, çirkinlik gibi şeyler kesinlikle oluşmaz. Hiçbir hücre ölmez ve hiçbir organ enfeksiyon kapmaz. Herkes ebediyen sağlıklı olarak kalır.

3.İnsanın Psikolojik Yapısı: Bu dünyada çok iyi şartlarda yaşayan kimselerde bile usanma, bıkma ve kıskanma gibi hisler vardır. Cennet hayatında, insanların psikolojik yapıları usanma, bıkma, kıskanma, kin gibi olumsuz duygu ve düşüncelerden arındırılacak, herkes ebediyen mutlu olarak yaşamaya devam edecektir. Kimse kimseyi kıskanmayacak, cehennemde olan yakınlar için ağıt yakılmayacaktır; cennet hayatında üzüntüye yer yoktur.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …