Hem Samim Hem Bilgili Olmalıyız

1

Bir kişinin/toplumun samimi,kaba ve cahil olmasının riskleri nelerdir?
Bu üç özelliği bir arada taşımanın riskleri şöyle sıralanabilir:
1.Cahil olduğu için yanlış kararlar verir.
2.Kaba olduğu için üslubu ve davranışları kırıcıdır.
3.Samimi olduğu için, hatalarını gönül rahatlığıyla işler.
Bunun en tipik örneği, Hz. Ali döneminde ortaya çıkan haricilerdir.

2

Samimi+Kaba+Cahil=Mutaassıp

3

KURAN KİMLERİN ÖĞÜT ALACAĞINI HABER VERİYOR?
“De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır.” (Zümer, 39/9).

4

Doğru adam, doğru yerde durmalı; yanlış adam, yanlış yerde.
Yanlış adam Nuh’un gemisine biner de, doğru adam tufanla boğuşursa yazık olur.
Hem adama hem de topluma…

5

Hutbelerin sonunda özel hastalara dua isteği, konferansa davet, yardım toplama gibi duyuruların yapılması hutbenin ibadet olma özelliğine gölge düşürmektedir. Bu konularda nasıl davranılması gerektiği bir kural olarak belirlenmelidir.

6

MAİDE SURESİNİN BU DÖRT AYETİ HZ. İSA HAKKINDA BİLGİ VERİYOR:

72 – Andolsun, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: “Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur” demişti.

73 – “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.

74 – Hâlâ Allah’a tevbe edip O’ndan af dilemiyorlar mı? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

75 – Meryem’in oğlu Mesih (İsa), sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar!

7

En âli cemaat, dünyanın her tarafında, Mescid-i Haram’ın şubeleri olan camilerde Kâbe’ye dönerek Allah için namaz kılan evrensel cemaattir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …