Hidayet Üzere Olmak

1

Hidayet üzere olmak büyük bir mutluluktur.
Gerçek bir Müslüman hem bu dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olur.

Ebedi mutluluğu garantilemekten daha büyük bir sevinç olamaz.
Hidayet üzere olan insan, pozitif bir kişidir; ne kendine ne de başkasına bir zarar verir.

Hidayet üzere olmamız için gerekli olan her şey Kur’an’da mevcuttur. İnsanların muhtaç olduğu ve Kur’an’da yer alan konular şöyle sıralanabilir: *Kur’an’da iman esasları vardır. İnsanlar, Allah’ın varlığını kendi akıllarıyla bulabilirler. Ancak Allah’ın sıfatlarını ve imanın diğer şartlarını akıllarıyla bilip ortaya koyamazlar. Nelere inanmamız gerektiğini Kur’an’dan okur, öğreniriz. *İnsan nelere inanması gerektiğini öğrenince, sıra manevi ihtiyaçlarını giderip Allah’a karşı kulluk görevini yapma konusuna gelir. İşte Kur’an, hangi ibadetleri yapacağımızı ve nasıl dua edeceğimizi anlatır. *Ayrıca insanlar için yasak (haram) olan iş, davranış ve yiyeceklerin neler olduğunu da Kur’an’dan öğreniriz. *Genel hukuk kuralları ve bu kurallara uymayanlara verilecek cezalar da Kur’an’da bildirilen konular arasındadır. *Kur’an’da İnsanların ferdi görevleriyle birlikte, birbirlerine karşı sorumluluklarını anlatan bilgiler vardır. *Temel ahlakî kurallar bildirilmiştir. *İbret ve teselli olsun diye, geçmiş kavimlere ait kıssalara çokça yer verilmiştir. *İman esaslarının bir uzantısı olarak ahiret hayatı, cennet ve cehennem hakkında da gerekli açıklamalar yer alır.

 

2

Birçok insanın din ve ilahiyat konularına lakayt kalmasının ilk sebebi, İslam coğrafyasındaki geri kalmışlık, ikincisi ise Müslüman olduklarını söyleyenleri Yüce İslam dinini doğru bir şekilde yaşamamalıdır.
Kısaca, numune-i imtisal eksikliği diyebiliriz.

 

3

Ehl-i Sünnet, Hz. Muhammed (s.av.) ile sahabenin sahip olduğu anlayış olarak özetlenir. Değişik bir ifadeyle, ehl-i sünnet olmak ehl-i bid’at olmamak demektir.
Ehli Sünnet düşünce genel hatlarıyla şu görüşlere sahiptir:
1-İmanın şartları altıdır; kader, imanın şartlarından biridir. 2-Kur’an, Allh’ın kelamıdır. 3-Hz. Peygamberin ashabını, özellikle dört halifeyi ve Hz. Peygamberin bütün hanımlarını sevgi ve saygı ile anılmalıdır. Dört halifenin de hilafetleri geçerlidir. 4-İnkara spmayanlar günahlarından dolayı tekfir edilmemelidir. 5-İsra ve miraç mucizesi beden ve ruh ile gerçekleşmiştir. 6-Kabir azabı ve mutluluğu gerçektir. 7-Peygamberler, Allah’ın izni ile mahşerde şefaat edebileceklerdir. 8-Allah, cennette görülecektir. 9-Evliyanın kerametleri gerçektir.

 

4

ANKEBUT SURESİNDEN:

“İman edip iyi işler yapanların (geçmiş) kötülüklerini elbette örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.” (Ankebut-7)

“Nitekim, onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Ankebut-40)
“Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!” (Ankebut-41)

“Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ankebut-62)

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler!” (Ankebut-64)

“Allah’a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!” (Ankebut-68)

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …