Hidayet

1

HİDAYET KONUSUNDA BAZI AYETLER

 

“Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim ettim.” Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: “Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi?” Eğer İslâm’a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah, kullarını hakkıyla görendir.” (Al-i İmran-20)

 

“Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” (Al-i İmran-138)

 

“Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber’e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.” (Nisa-115)

 

“Onların yüz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe merdiven dayamağa yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek isterdin. Allah dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın bilmeyenlerden olma.” (En’am-35)

 

“De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum).” (Yunus-108)

 

“… Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? …” (Ra’d-31)

 

2

APAÇIK DÖRT BİLGİ:
“–Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur;
–kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır.
–Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.
–Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.” (iSRA15)

 

3

İNSAN, NE YAPACAĞINA KENDİSİ KARAR VERDİĞİ İÇİN SORUMLU OLUR.
“Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.”(İsra-13)

 

4

ALLAH, DÜNYAYI İNSANIN YAŞAMASINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR ŞEKİLDE YARATMIŞTIR:
“Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.” (İSRA-12)

 

5

ŞER OLANI DEĞİL, HAYIR OLANI İSTEMELİYİZ:
“İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!” (İsra-11)

 

6

ALLAH’IN BİZİMLE BERABER OLMASINI İSTİYORSAK BU AYETİN GEREĞİNİ YAPALIM:
“Şüphesiz Allah,
–kendisine karşı gelmekten sakınanlar
–ve iyilik yapanlarla beraberdir.” (Nahl-128)

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …