Hisse Senetlerinin Zekatı

1

Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir?
Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur.
Şirketin zekâta tabi olan ve olmayan malları vardır. Mesela şirketin gayrimenkullerinden zekât verilmez; gelirlerinden ve ticaret mallarından zekât verilir. O halde hisse senedi sahibinin bilmesi gereken öncelikli şey, yılsonunda ortağı olduğu şirketin kıymet olarak kaçta kaçının zekâta tabi olduğudur. Sözgelimi beş yüz bin liralık senedi olan bir kişi, şirketinin mal varlıklarından yüzde altmışının zekâta tabi olduğunu öğrenirse, sahip olduğu senetlerden zekâta tabi üç yüz binlik kısmı için, yedi bin beş yüz lira dağıtmakla mükellef olur.

2

Altın Nisabı İçin 80 Gramdan 96 Grama Kadar Değişik Miktarlar Verilmesinin Sebebi Nedir?
Altının nisabı yirmi miskaldir. Bir miskal yirmi kırat olup yüz arpa ağırlığındadır. Yirmi miskalin en az 80 gram altına tekabül ettiği hesaplanmaktadır. Ancak ülkelerin örfî dirhemlerine göre değişik hesaplamalar da yapılabilmektedir. Mesela Osmanlılar yirmi miskal altının 96 grama denk olduğunu kabul etmişlerdir. Bu sebeple altın için nisap miktarı olarak 80 gram ile 96 gram arasında çeşitli rakamlar telaffuz edilmektedir. Herkes kendi memleketindeki örfî hesaplamalara uyabilir. Ancak ihtiyat olarak en alt birim olan 80 gramdan itibaren zekât verilmeye başlanması güzel olur.
Nisap konusunda şunun da bilinmesi gerekir: Altın, gümüş veya paradan her birinin tek başına nisap miktarı kadar olmaları gerekmez. Sözgelimi ihtiyaç fazlası altın, gümüş ve paranın toplam kıymeti, altın için öngörülen nisap miktarına ulaşıyorsa kişi zengin sayılır.

3

KULAK, GÖZ VE KALBİN SORUMLULUĞU:
“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra-36)

4

İkram görmekten sıkılma, ancak sana ikram edilenden daha fazlasını da başkalarına ikram et.

5

Bilgini, kendisiyle aynı yarış içinde bulunduğun kişilerle de paylaş. Başkalarının senden daha başarılı olmalarından korkma.

6

Toplumun en çok istekte bulunan kişilerinden olma, topluma en çok katkı sağlayanlardan ol.

7

Namaz kılarken aklınıza başka şeyler mi geliyor?

Öyleyse şu tedbirleri alın:

1.Namaza niyet ederken alemlerin rabbinin huzuruna kabul edildiğinizi ve bu halin sizin için bir miraç olduğunu düşünün.

2.Namazda diliniz dua ve sureleri okurken kalbiniz de onların anlamıyla meşgul olsun.

3.Yine de aklınıza gelen bir şey olursa, o şeye sahip çıkmayın, teğet olarak geçmesini sağlayın.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …