İhlas (1)

İhlas nedir?

Sözlük anlamı: Arınmak, kurtulmak, bir şeyi değerini düşürecek şeylerden temizlemek. doğru ve samimi olmak.

Terim anlamı: İbadet ve iyilikleri, her türlü riya ve menfaat beklentisinden arındırarak sadece Allah rızası için yapmak.

İhlas, ibadetin ruhudur. İbadet, ihlasla değer kazanır. İhlasın zıttı, riyadır. İnsan, Allah için değil de gösteriş olsun diye bir iş yaparsa, yaptığından dolayı sevap kazanmadığı gibi günaha da girer.

  1. sure, dinin temel ilkesini, en halis şekilde dile getirdiği için, adı İhlas Suresidir.

Allah, neyi ne için yaptığımızı, kalbimizden neler geçtiğini hakkıyla bilir:

“De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.” (3.Al-i İmran-29)

İhlaslı İnsanda Hangi Özellikler Bulunur?

1-Her işini Allak için yapar. Amellerinde hareket ölçüsü, Allah’ın rızasıdır.

2-Başarılı olduğu işlerde nefsine pay çıkarmaz.

3-Allah için sever, Allah için buğzeder.

4-Bir takım ahlaki illetlerden arınır.

5-Muttaki olur.

6-Yaptıklarının mükâfatını Allah’tan bekler.

7-Ölümü unutmaz.

İhlaslı İnsanda Hangi Özellikler Bulunmaz?

1-Kıskanç ve bencil olmaz.

2-Kibirli olmaz.

3-Şöhret ve makam düşkünü olmaz.

4-İtibar kazanma düşüncesi olmaz.

5-İnsanları etkileme ve peşine düşürme isteği taşımaz.

6-Dünyevi gaileler taşımaz.

7-Vicdani değerlere ters düşmez.

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  “Allah, sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.” (Müslim, Birr-33, İbni Mace, Zühd-9)

Allah indinde kıymetli olmamız, niyetimizin ve iç alemimizin temiz ve ihlaslı olmasına bağlıdır.

Bir hadis de şöyledir:

“İnsanlar helâk oldu, ancak alimler kurtuldu. Alimler de helâk oldu ancak, ilmiyle amel edenler kurtuldu. İlmiyle amel edenler de helâk oldu, ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu. İhlâs sahibi olanlar da büyük bir tehlike içindedirler.” (Aclunî, Keşfü’l-Hafa, 2/280 no: 2795)

Amellerimizin makbul olması için ihlas, olmazsa olmaz şartlardandır.

İhlasın gerekliliğini anlatan bir hadis de şöyledir:

“Benim şefaatim ihlâs ile ‘lâ ilahe illallah’ diyenleredir. Çünkü muhlis olanın kalbi dilini, dili kalbini doğrular.” (Müsned, 2/307)

Şunu hiç unutmamalıyız: Dilimizde olanla kalbimizde olan arasında hiçbir fark bulunmamalıdır.

Şimdi ayetlerin ışığı altında İhlas konusunu incelemeye çalışalım.

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir