İhlas (2)

1.Allah, Dinin Kendisine Has Kılınmasını Emretmiştir:

“Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.” (98.Beyyine-5)

Allah, kitap ehline dini Allah’a has kılmalarını emrettiği halde, Hıristiyanlar Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu diyerek, dinin tevhit özelliğini bozdular.

Oysa, din sadece Allah’a aittir; onun ortağı yoktur.

Dini Allah’a has kılmak şunları kabul edip uygulamayı gerektirir:

1-Allah birdir; eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

2-Din, yani dini emir ve yasaklar Allah’a aittir. Allah’tan başka din koyucu yoktur.

3-Peygamberler, Allah’ın kulları ve elçileridir.

4-Allah’tan başkası için ibadet edilmez.

5-Kimsenin dini hususları değiştirme, tahrif etme yetkisi yoktur.

İhlaslı Olmak, Dini Allah’a Has Kılmayı Gerektirir:

(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.” (39.Zümer-2)

Kur’an, haktır, içinde yanlış bir şey yoktur. O halde şu hususta dikkatli olmak gerekir: Yalnız Allah’a kulluk edilmelidir. Kul, yalnız Allah’a ibadet etmeli, Allah’tan başkasını aklından geçirmemelidir.

“Dikkat et, hâlis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.” (39.Zümer-3)

Din, katıksız olarak yalnız Allah’ındır. İbadet de yalnız Allah’a yapılmalıdır. Bunun için ihlaslı olmak gerekir. Riya ve şirk, dinin yalnız Allah’a olduğunu kabul etmemek anlamına gelir.

“… Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. …” (7.Araf-29)

Niyetlerimiz ile ibadetlerimize başkalarını ortak etmeden yalnız Allah için ibadet etmeliyiz.

2.Kıldıkları Namazdan Gafil Olanlar Kınanmıştır:

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır.” (107-Maun: 4-6)

İhlas sahibi olmayanlar, namazlarından gafil oldukları gibi, işledikleri salih amelleri de gösteriş için yaparlar.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir