İhlas (3)

 3.İhlasın Zıttı Olan Riya, Sadakaları Boşa Götürür:

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. …” (2.Bakara-264)

1-Allah’ ve ahiret gününe inanan ihlaslı kimseler, mallarını Allah için infak ederler.

2-Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar, mallarını gösteriş olsun diye harcarlar.

3-Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp malını gösteriş için harcayanlar, Allah indinde bir mükâfata nail olmazlar.

4-Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp malını gösteriş için harcayanlar, nasıl Allah indinde bir mükâfata nail olmazlarsa, ihlaslı olmadıkları için, başa kakarak ve inciterek hayır yapanlar da Allah indinde bir mükâfata nail olmazlar.

 

4.İhlaslı olmak, Ahireti Dünyaya Tercih Etmeyi Gerektirir:

“(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık.” (38.Sad-45.46.)

Allah, geçmiş peygamberlerden Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup’u övmüş ve onları, (dünyaya iltifat etmeyip) ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kullar kıldığını haber vermektedir.

Bu ayetten özellikle şunu anlıyoruz: İhlaslı kimseler, ahireti düşünür ve daima ahireti kazanmayı dünyayı kazanmaya tercih ederler.

5.İhlas Sahibi Olmak, Allah Tarafından Övülmeye Değer Bulunan Bir Vasıftır:

“(Resûlüm!) Kitap’ta Musa’yı da an. Gerçekten o ihlâs sahibi idi ve hem resûl, hem de nebî idi.” (19.Meryem-51)

Allah, Hz. Musa’nın ihlas sahibi olmasını, onun nebi ve resul olma sıfatlarıyla birlikte sayarak, ihlas sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu belirtmiş olmaktadır.

Hz. Musa, kendinden önceki peygamberleri tasdik ettiği için nebi, kendisine yeni bir kitap verildiği için de resuldür.

Nebi ve resul olmak, bir insanın ulaşabileceği en büyük mertebedir.

Allah, hem nebi hem de resul olan Hz. Musa’nın ihlas sahibi olduğunu belirterek onu bu özeliğiyle de övmüştür.

Bize düşen ise, hem nebi hem de resul olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bize tebliğ ettiklerine ihlasla uymaktır.

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir