İhlas (4)

 

6.Hem Darlıkta Hem de Bollukta İhlaslı Olmak Gerekir:

“Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O’na has kılarak (ihlâsla) Allah’a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allah’a) ortak koşmaktadırlar.” (29.Ankebut-65)

Tehlike söz konusu olan durumlarda ihlasla Allah’a yalvarıp, tehlike geçince şirk koşmaya devam eden müşrikler gibi olmamak gerekir. Hem darlık ve tehlike esnasında, hem de bolluk ve esenlik zamanında ihlasla Allah’a yalvarmak icap eder.

Allah’a kulluğumuz, ihlas içinde, kesintisiz olarak devam etmelidir.

7.İhlaslı Olmak, Allah Tarafından Korunmaya Vesile Olur:

“Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.” (12.Yusuf-24)

Allah, Hz. Yusuf’un korunmasında ihlaslı bir kul olmasının etkili olduğunu belirtmektedir.

8.Şeytan İhlaslı Olanlar Üzerinde Etkili Olamaz:

“(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna. (Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.» «Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.»” (15.Hicr: 36-42)

Şeytan, ihlaslı kullar üzerinde etkili olamaz. Şeytan, ancak azgınlar üzerinde etkili olur.

İhlas, şeytana karşı bir zırhtır.

İhlas, samimiyettir.

İhlas, yanlışlardan arınmadır.

İhlas, Allah’a bağlılıktır.

Samimi bir Müslüman olmak için ihlaslı olmalıyız.

Yatığımız güzel işlerin boşa gitmesini istemiyorsak ihlaslı olmalıyız.

İhlaslı olmak için, ibadetlerimizi yalnız Allah için Yapmalıyız.

Riya, şöhret ve menfaat beklentisi ihlası yok eder.

İhlaslı olmak istiyorsak, dünyayı ahirete tercih etmemeliyiz.

Darlıkta da bollukta da Allah’a bağlılığımızı devam ettirmeliyiz.

Ruhumuzu, bedenimizi ve davranışlarımızı her türlü pislikten arındırmalıyız.

Tek hedefimiz Allah’ın rızasını kazanmak olmalı.

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir