İNSAN DİN VE İMTİHAN ÜSTÜNE BİRKAÇ NOT?

“Allah insanı,”Eşref-i Mahlukat” payesiyle kusursuz ve mükemmel yaratarak Onu-Kaderini yaşamak üzere “Akıl,izan,nefis ve şehvetle” de donatıp-sınamak üzere;Dünyaya gönderdi..Sonra Ona;Hayatına/kaderine rehber edip-yaşamak ve yaşatmak  üzere din’ini/Kuranı(YAŞAM REÇETESİNİ) ile onu öğretip-hayata  geçirmek üzere de peygamberlerini gönderdi..”

İNSAN?

İnsan denen mahlukat!Biraz ruh-Biraz çamur;

Biraz akıl ve şuur,Biraz nefis ve gurur,

Bir kadere raptolup-Pişmiş hamuru-Lakin;

Eğer “İBRET’İ” yoksa!Ne ruh kalır,ne şuur..

Evet..

Biz bu gün bu sütunda,öylesine uzun dinsel tanım va tariflerden ziyade-konunun önemine binaen;İslam dininin insanlar tarafından nasıl algılanıp uygulandığı ya da uygulanamadığı sorularına cevap olmak üzere-müslümanların muhatap olduğu sonuçlarını değil, sebebini yani müslümanların bu mezalimlere neden muhatap olsuklarını -kısa ve özlü notlarla-açıp irdelemeye çalışacağız..

Çünkü..

Allah’ı,İslam’ı,Kuranı,Peygamberleri,dünya imtihanını,iman ve ihsanı ve sonuçlarını artık bilmeyen yok;Herkes de aklı ve izanı kadar bunları biliyor..

Yani..

Artık kendimize,özümüze/sözümüze dönmenin,nerden neden geldik, inanalım ya da inanmayalım-insan olarak ne yapmamız gerekiyor,nasıl ve hangi imkanlar;Sorularını sormamızın vakti geldi ve geçiyor..Çünkü dünya;Adı konmamış,amaçsız hedefsiz sanal bir katliamı yaşıyor..Peki neden,niçin,kim ve ne adına;Belli değil..

Yahu..

Mülk Allahındır,memalikde!Mülke malik olduğunu sananlar da-tüm varlıklarıyla beraber Allahındır!Ohalde;Neyipaylaşamıyorsunuz,kimin malını kimden koruyorsunuz,ne hakla ve hangi yetkiyle,Onu/Bunu Allahın topraklarından söküp/atmanızın mantığı var mı,izahı var mı??

Evet bu feveranları dilendirmek ve sorularını çoğaltıp sormak da kolay,lakin;İğneyi biraz da kendimize batırarak şu soruyu önce kendimize soralım;Biz insan olarak,müslümanlar olarak üstümüze düşen imani ve insani görevlerimizi yaptık mı ve yapıyor muyuz ve silkinip insan olduğumuzu farkedip-yapacak kıyızacaba;Ne zaman?

Buna birçoğunuzun olumlu cevaplar vereceğini sanıyorum,lakin-kusura bakmayın;Ben asla inanmıyorum ve inanmayacağım..

Neden mi?

Çünkü..

İslam Beldeleri olarak çok derin bir gaflet girdabındayız!

Biz kimiz,neyiz,nerden geldik,nerde duruyoruz,Bizi kimler yönetiyor ve nasıl ve neden;Ve bu zilleti hak ediyor muyuz?

Bence hak ediyoruz,çünkü;Kendimizi bilmiyoruz,Rabbimizi bilmiyoruz,halkımızı bilmiyoruz bilmek de istemiyoruz Ve hakkımızla haddimizi de bilmiyoruz,biz aslında hiçbir şeyi de asla  bilmiyoruz ve işin kötüsü de;Bunu bilmediğimizi de bilmiyoruz..

En kötüsü de bu yani;Bilmezliğini bilmemek ve bilememek!

Başta İsrail olmak üzere-kafamız bozuldukça-dünya emperyalizmine hep lanet okuyoruz, kasem ediyoruz ancak;Müslümanlar olarak-Kendimiz ne yaptık,ne yapıyoruz,ne yapmalıyız sorun ve sorusunu kendimize soramıyoruz..

Yahu!

İnsan biraz merak eder;Bu Yahudiler,Bu emperyalist güruhlar neden bu kadar güçlü,neden her yer ve her şeye sahipler,neden dünyanın bütün üretim,ticaret,pazarlama ve finansal gücü bunların elinde,neden Fende,ilimde,irfanda,sanatta,edebiyatta estetikte bunlar bu kadar ileri ve etkin? Diye.. Neden neden;Hiç merak ettiniz mi ve ediyor musunuz??

Çünkü..

Bunlar çalışıyor,Biz ise sadece seyrediyoruz;Kaderimiz bu diye…

Allah,Onlarla beraber Seni/Sizi de de “Eşref-ı Mahlukat” olarak yarat madı mı ki;Kaderimiz bu diye, kendinizi atıl ve akim bırakırsınız..Allah,adam gibi kaderini anlayasın,dünyayı imar ve inşa ederek-zenginleştiresin,anlamlandırasın ve adam gibi yaşayasın diye sana akıl ve ihsan vermedi mi! Kader,oturup-yerden ya da gökten rahmet beklemek değildir;Yerden ve gökten olsa bile onu arayıp bulmak ve insanlığın hizmetine amade ettirmektir..

Onhalde..

“Kaderi bilmeyenin,kederi sineye çekmeye hakkı ve haddi yoktur!”

Evet..

Anlayana sanırım bunkadar yeter.

Bakalım bu konuda daha neler demiş/paylaşmışız;İşte o notlar.

-Müslümanların asıl problemi,zulüm ve zillette yaşamaları değil;Yaşamlarına,Ìslâm’ın emir ve yasaklarını rehber etmemeleridir!

-Ìnsana,dünyevi imtihan sırrının açılımını gösterip/anlatan çok ibretli bir hâdis var;“Hiç ölmeyecekmişsiniz gibi bu dünya için, yarın ölecekmişsiniz gibi ahiret için çalışın!” Diye.
Bu, aslında tüm insanlara yapılan imani ve kurani bir tebliģ olmakla beraber,onun muhatabı(Îslàm dinini akaidiyle kabul eden)müslümanlar olmak gerekir ki;Onu hayata geçirmek de öncelik ve ivedilikle (Müslümanların)islâm dinine/kimliģine sahip olanların görev ve sorumluluğunda ki ahlaki bir duruş ve eylem bütünlüğünü de şart kılar..
Çünkü..
İslam dini;Ahlâkı(İnsanların algılama,duruş-eylem bütünlüğünü)tamamlamak üzere-Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla-insanlara indirilmiştir..
Lakin..
Sanıyorum insanlar,bunu işlerine geldiği gibi anlamlandırmış olacaklar ki;Bazıları ömürlerini sadece bu geçici dünya hayatı için harcıyor,çok azınlıkta kalan bazıları da adeta dünyayı yok sayıp-inzivaya çekilerek,bütün zamanlarını ahret alemine/öteki dünyaya hasrederek tüketiyorlar..
O halde şunu soralım!
1)Bu anlamlı/ibretli hâdis mi(hâşa) yanlış ya da eksik midir?
2)Yoksa,hâdisin kendisine( muhatap aldığı)sözde “Müslümanların” bu algılama ve uygulayış tavır ve tarzı mı yanlış?

Yani,Sanıyorum ki

“Ben “Müslüman’ım” diyenler,Allah’ın dinine(emir ve yasaklarına) uymadıkça;Her iki dünyada da huzur ve mutluluğa kavuşamayacaktır!”

Evet..

.Dünyadaki Müslüman halkların zųlüm ve ilzâm içinde yaşamasının nedeni-islâm-dini değildir! Bilakis diktatör liderlerinin;OnlarıAllâh’ın diniyle aldatmalarından,islâm’ın değişmez akait ve ahkamını sulandırıp/değiştirmesinden ve halklarına dayatmak üzere- yerine kendi suni/sanal dünyevi/sahte dinlerini inşa ve ikame etmelerinden ve halklarının da-korkudan buna bigane kalmalarından-kuzu sessizliğiyle-asla itiraz etmemelerindendir..
Yani..
Ortadoğu coğrafyasında başta Filistin olmak üzere,Irak,Suriye,Yemen Ve de uzak Asya’daki Arakan Müslümanlarına reva görülen insan dışı-Emperyalist-mezalime sessiz kaldığımız sanılmasın,içimiz yanıyor lakin-yukarıdaki tespit ve tahlile bakınca da-Buğzetmekten başka; Yapacak fazla bir şeyin olmadığını da görüyoruz..Çünkü;Ne yazık ki İslam âlemi bugün emperyalizmden de önce-kendi zalim ve hain diktatörlerinin katı ve kesif tasallutu altında yaşayıp/inlemektedir.
Sanırsınız ki;Müslümanların kaderi,sanki zulüm ve zillet üstüne inşa edilmiştir..
Allâh bu ironik mezalimden, gerçek dostu olan müminleri korusun..

-Allah,öyle bir adalete sahiptir ki;insanları-din’iyle aldatanları önce zirveye taşır,sonra da onları baş üstü yere çakıverir..Bunlar bizde de hala kadar çok ki!

MÜSLÜMANLAR DÜŞTÜKLERÌ BU GÌRDAPTAN NASIL KURTULABÎLÎR??

Müslümanların birinci önceliği,Arakan ya da Ortadoğu halklarının muhatap olduğu mezalime yanıp/ağıt yakmak değildir!!;Belki onunla beraber;Ìslâmdinini,diktatör yöneticilerinin tahrip ve tasallutundan nasıl kurtarıp da- ilahi mesaja uygun olarak-onu yeniden ve etkin bir halde hayatımıza mürşit kılmak üzere yaşayıp yaşatabiliriz? Soru ve sorununa cevap aramak,kaim ve daim çözümler bulmak olmalıdır..
Çünkü..
Bugün islâm alemi bir yol ayrımındadır ki bunu da;Sonuçlarla uğraşarak değil,belki sonuçları da tezahür ettiren asıl “sorunu” anlamaya çalışarak ve gereğini de yaparak yolunu bulabilir diye düşüyorum..Bana göre o da;Yeniden “Kur’an ve Sünnete”dönmek,okuyup/anlamak ve gereğini ifa etmekle mümkündür..
Ve çünkü..
En hakiki mürşit-Allah’ın kitabı Kur’an ve onu en iyi anlayan ve anlatan,yaşayan ve yaşatan da-Peygamber ve sünnetidir..

Yani..

inananların asıl problemi “Allah’ı,Kitabı Ve Peygamberi” bilmemek değildir;Tasdik ettikleri halde-Akaidine uymamaktır..

SON/SÖZ;

Allah’ı,Kitabını Ve Peygamberini bilip/tasdik ettiği halde-Ahde vefa göstermeyerek-yoldan sapanlar;Aldanmıştır!!

Aldanıp/Aldatanlara-Müslüman olsalar bile; Ağlanıp/sızlanmanın alemi yoktur!

Sevgilerimle..

 

Bu Haberi Gördünmü!

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir