İnsan ve Hidayet-1

Hidayet kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yol, hak yolu, yol gösterme, kılavuz olama.

Hidayet kelimesinin terim anlamı: Allah tarafından gösterilen doğru yol, İslamiyet yolu.

Hidayet kavramının zıddı, dalalettir. Dalalet, yanlış yol, sapıklık, İslamiyet dışı gidişat anlamlarına gelir.

Şu ayet-i kerime hidayet ile dalalet arasındaki farkı ortaya koymaktadır:

“Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?” (67/Mülk-22)

Yüzüstü kapanarak yürümeye çalışmak dalalet, doğru yolda düzgün yürümek ise hidayettir. Dalalette olan yolunu bulup hedefine varamaz; hidayet üzere olan ise gideceği yere kolayca varır.

Kafir, müşrik ve münafıklar dalalette olup yüzüstü yürümeye çalışan kimse gibidirler. Mü’minler ise hidayet üzere bulunup, doğru yolda düzgün bir şekilde yürüyen kişiye benzerler. Ne mutlu, hidayet üzere olanlara!

Şimdi hidayet kavramını, Kur’an’ın ışığında, değişik açılardan incelemeye çalışalım:

1.Kur’an, İnsanlara Doğru Yolu Gösterir:

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (2/Bakara-2)

Bu ayetten şu beş hususu anlıyoruz:

1-Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğu kesindir.

2-Kur’an’daki bilgilerin doğruluğu kesindir.

3-Kur’an, bu iki özelliği nedeniyle şaşmaz bir rehberdir.

4-Kur’an’a uyanlar doğru yolu bulmuş olurlar.

5-Kur’an’ın yol gösterici özelliğinden faydalanmak için, Allah’a karşı gelmekten sakınmak gerekir.

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. …” (2/Bakara-185)

Ramazan ayında indirilen Kur’an şu özelliklere sahiptir:

1-Kur’an, insanlara doğru yolu gösterir.

2-Kur’an, açıklamalarıyla hak ile batılı birbirinden ayırır; neyin doğru neyin de yanlış olduğunu net olarak ortaya koyar.

3-Kur’an, ortaya koyduğu delillerle, muhaliflerini aciz bırakır.

“Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” (16/Nahl-64)

Bu ayetten Kur’an’ın şu özelliklerini öğreniyoruz:

1-Kur’an, insanların hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri açıklayıp doğru olanı bildirir. İnsanlar, bu sayede nelere iman etmeleri gerektiğini, nasıl ibadet edeceklerini ve nelerin helal, nelerin de haram olduğunu öğrenirler.

2-Kur’an, iman edenlere doğru yolu gösteren bir rehberdir; iman edenler bu sayede doğru yolu bulmuş olurlar.

3-Kur’an, iman edenler için bir rahmettir; iman edenler bu sayede kurtuluşa ererler.

“Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.” (3/Al-i İmran-138)

*Kur’an, insanlar için bir açıklamadır; bütün insanlara hak ile batılı anlatır.

*Kur’an, yol gösteren ve öğüt veren bir kitaptır.

*Kur’an’ın yol gösterici ve öğüt verici özelliğinden takva sahipleri, yani Allah’tan sakınanlar istifade eder.

ayet üzere olanlara!

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini …