İnsana Hizmet Eden Varlıklar (2)

2.Allah, Hayatımızı Kolaylaştırmak İçin, Barınıp Korunmamıza Yarayacak Şeyler Yaratmıştır:

“Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (faydalanacağınız) bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. ” (16/Nahl-80. 81.)

Evler, insanlar için birer huzur ve sükun yeridir. Allah, insanlar içinde huzurlu bir şekilde barınsınlar diye, ihtiyaçlarına göre çeşitli şekillerde ev ve eşya edinme imkanları yaratmıştır.

Bu iki ayette, İnsanların korunmaları için yaratılan yedi şey sıralanmaktadır:

1-İnsanlar, ikamet ettikleri yerlerde taş, çamur, harç ve benzeri maddelerle barınacakları evlere sahip olurlar.

2-İnsanların, hayvanlardan elde edilen kıl ve yün gibi şeylerle, özellikle yolculuk sırasında ve gerektiğinde yolculuk dışında kullanılmak üzere, barınmaya müsait, taşınması ve kurulması hafif olan çadırlar yapma imkanına sahip olmaları da Allah’ın bir nimetidir.

3-İnsanlar, hayvanların yün ve kıllarından hem giyebilecekleri elbiseler hem de günlük ihtiyaçları için kullanacakları eşyalar yapıp bunlardan faydalanırlar.

4-İnsanlar, güneşin çarpıcı ışınlarından korunmak için sahip oldukları ev ve eşyanın yanı sıra, ağaçların ve yüksek varlıkların gölgelerinden istifade ederler.

5-Gerektiğinde, dağlarda da sığınılacak ve geçici olarak barınılacak yerler vardır.

6-Allah, soğuk ve sıcaktan korunsular diye, insanlar için; pamuk, yün ve keten gibi şeylerden elbiseler yapma imkanını yaratmıştır.

7-Allah, savaşta düşmanlarından korunsunlar diye, insanlar için zırh yapma kabiliyeti ve zırh yapılacak madenler yaratmıştır.

3.Allah, İnsanı Şerefli Kılarak Karada ve Denizde Yolculuk Yapma İmkanı Vermiştir:

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (17/İsra-70)

Bu ayette, insanlara verilen üç önemli nimet sayılmaktadır:

1-İnsanoğlu aklı, iradesi ve diğer varlıkların onun emrinde olması nedeniyle şerefli kılınmıştır.

2-İnsana, karada hayvanların sırtında ve medeniyet geliştikçe de Allah’ın iniyle icat ettiği araçlarla yolculuk yapma imkanı verilmiştir.

3-İnsan, denizde de ulaşımdan mahrum olmaz; gemilerle yolculuk yapar.

4.Allah, Hayatımızı Kolaylaştırmak İçin Gece İle Gündüzü Yaratmıştır:

Bu hususu anlatan dört ayeti kerime ve kısa açıklamaları şöyledir:

“(Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hâla işitmeyecek misiniz? De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka, istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek tanrı kimdir? Hâla görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O’nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.” (28/Kasas: 71-73)

*Allah (c.c.), tekvini iradesiyle, üstünde yaşayalım diye dünyayı, dünyaya ısı ve aydınlık veren bir seyyare olarak da güneşi yaratmış ve dünyanın kendi etrafında dönmesini emrederek gece ile gündüzün art arda meydana gelmesini sağlamıştır.

*İnsanın hem geceye hem de gündüze ihtiyacı vardır.

*Gece ile gündüzü Allah’tan başka yaratabilecek bir ilah yoktur.

“Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (40/Mü’min-61)

İnsan, geceleri uyuyup istirahat eder; gündüzleri ise ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışır. Gece, istirahat etmek, gündüz ise çalışmak için daha verimlidir. Gece ile gündüzün art arda gelmesi Allah’ın bir lütfüdür. Allah’ın bu lütuf ve keremini görüp şükretmemiz gerekir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-1

Hidayet kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yol, hak yolu, yol gösterme, kılavuz olama. Hidayet kelimesinin terim …