İnsana Hizmet Eden Varlıklar (4)

8.Allah, Yeryüzünü Üstünde Yaşayıp Seyahat Etmeye Müsait Bir Şekilde Yaratmıştır:

“O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.” (43/Zuhruf-10)

*Allah, yeryüzünü insanın üstünde yaşayıp istirahat edebileceği bir yerleşme alanı kılmıştır.

*Dünya, üzerinde yol bulup seyahat edilmeye müsait bir şekilde yaratılmıştır. İnsanlar, yerine göre düzlük alanlardan yerine göre de vadilerden geçerek istedikleri yerlere varırlar.

“O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır.” (67/Mülk-15)

Bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

*Allah, yeryüzünü üzerinde kolayca gezebileceğimiz şekilde yaratmıştır.

*Hayatımızı idame ettirmek için, ihtiyaç duyduğumuz rızkı temin etme maksadıyla, yeryüzünde gezmemiz gerekmektedir.

*Yeryüzünde hem ihtiyacımızı giderecek yiyecekleri bulmak hem de ticaret yapmak için gezeriz.

*İnsan, tembellik yaparak değil, çalışarak tevekkül etmelidir.

*Allah’ın bize verdiği nimetlerden istifade ederken, dönüşün O’na olduğunu unutmayıp kulluk görevimizi yerine getirmeliyiz.

9.Allah, Denizleri, İçindekilerle Birlikte İnsanların İstifadesine Sunmuştur:

“İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) onun lütfünü aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.” (16/Nahl-14)

Bu ayetten şunları öğreniyoruz:

*Allah, denizleri içindekilerle birlikte insanların istifadesine vermiştir.

*İnsanlar, denizden balık avlayıp hem yer hem de ticaretin yaparlar.

*İnsanlar, denizden inci ve mercan gibi kıymetli mücevherler çıkarıp hem onları kullanır hem de satıp geçimlerini sağlarlar.

*İnsanlar, gemilerle denizleri aşarak kıtalar arasında yolculuk yaparlar.

*Bütün bu nimetlerin, Allah’ın lütfünün birer eseri olduğunu bilip şükretmemiz gerekir.

“Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir.” (45/Casiye-12)

Allah’ın denizleri insanın emrine vermiş olması iki açıdan büyük bir nimettir:

1-Denizler, gemi ulaşımına müsait olara yaratılmışlardır. Suyun kaldırma gücüne sahip olması ve gemi yapılan tahta gibi malzemelerin suyun kaldırma gücünden daha ağır olmaması Allah’ın insanlara lütfüdür. Böyle olmasaydı denizlerde ulaşım mümkün olmazdı.

2-Allah denizleri içindeki balıklar ve inci mercan gibi mücevheratla birlikte insanın emrine vermiştir. Böylece insanlar, hem kolay bir şekilde beslenir hem de geçimlerini sağlarlar.

10.Allah, Ekinleri Bitirmektedir:

“Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.” (56/Vakıa: 63-65)

İnsan, ektiği tohumları görmektedir. Allah, bu tohumları toprak ile işbirliği yapacak bir donanımla yaratmıştır. İnsanın tohum üzerinde hiçbir etkisi olmadan, tohum Allah’ın yaratmasıyla bitip yeryüzüne çıkar. Bir tohumdan çok sayıda habbe oluşur. İnsanlar, olgunlaşan başakları toplayıp yiyecek tahıllarını kolayca elde ederler. Allah’ın iradesi bu yönde olmasaydı, insanın ektiklerini işe yaramaz kuru çöp yapması da mümkündü. İnsan, çok iyi bilir ki, ekinleri bitiren kendisi değil, Allah’tır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-5

7.Allah, Kimleri Doğru Yola İletir? a)Allah İnananları Doğru Yola İletir: “Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına …