İNSAN,DİN VE HAYAT???

“İnsan,Allah tarafından(Eşref-ı mahlukat payesiyle)yaratılarak ve bu payeye ulaştırılmak üzere de özgün/özgür bir kadere(iş ve eylem bütünlüğüne)mecbur ve muhatap ettirilerek imtihan için(dünyaya)gönderilen akıl/izan-nefise sahip canlı/cevval(Ruhsal ve Bedensel)bir varlıktır;Din,Allahın Emir Ve Yasaklarından oluşup-insana da yol göstererek-Onun/dünyevi ahlakını tamamlayan anlamlı bir yaşam reçetesidir;Hayat ise, dinin/ahlakın insanlar tarafından uygulanmak üzere-yaşanıp/yaşatıldığı,geçici ve ibretli,canlı ve bol nimetli bir yaşam alanı da olan dünyevi süreçtir..”Yani/Özetlersek..

İNSAN?

İnsan denen mahlukat!Biraz ruh-Biraz çamur;

Biraz akıl ve şuur,Biraz nefis ve gurur,

Bir kadere raptolup-Pişmiş hamuru-Lakin;

Eğer “İBRET’İ”yoksa!Ne ruh kalır,ne şuur..

Şeklinde ikame ve idame edilecek idraksel bir kabul ya da reddiye biçimidir;

İnsan,Din Ve Hayat değimiz unsurlar..

Evet..

Biz bu önemli konuyu burada öylesine uzun tanı ve tariflerden ziyade daha çok,zaman-zaman (FACEBOOK’TA)paylaştığımız kısa not ya da şiirimsi satırlarla anlatıp, anlamlandırmaya çalışacağız,çünkü;Sözüdeğil,Özü bulup/anlamak ve sonra da onu anlatmak ve (Sizi)üzerinde düşündürmektir muradımız..Ve çünküBiz;”Düşünen daha çok-Okumuş olur,”kanaatindeyiz..

O halde anlatalım!

-Allah! Eğer insanı sevmeseydi,yaratmazdı;

-Eğer Onu yaratmasaydı,aşkı(Akıl/izan-Nefis,ilim ve irfan)vermezdi;

Aşkı (Akıl/İzan Ve Nefsi) vermeseydi, Ona(yaptıklarının) hesabını sormazdı.

Hepsi bu!

Allah!İnsanı büyük bir aşkla(İlim,irfan Ve idrakle)yaratmış,aşkını yaşayıp/yaşatmak üzere de Ona;(Dinini,Kitabını Ve Peygamberini/aas) mürşit kılmıştır!Aklını/izanını kullanmayan insanlar için yani;Ne yapsın daha?

“Ne ibrettir ki!Bir avuç/Hak dostu hariç,Hz.Adem’den beri nerdeyse bütün insanlar birbirlerini;Allah’ındini’yle aldatıp/aldanmaya devam ediyorlar!”Bu da insanın,ne kadar gafil ve nankör olduğunu göstermez mi?

İnsan,kendisinin-eşref-ı mahlukat payesine sahip, kıymetlibir varlık olduğunu acaba ne zaman anlayacak ve acaba onu;iş ve duruşuyla hayata geçirmeye ne zaman başlayacak?Bütün mesele bu!

Yani!

“Eğer insanlar gerçekten de Allâh’ıbilseydi,tanısaydı,sevseydi veher dediğine (Dinine,Kitabına ve peygamberlerine)uysaydı;Yeryüzübu kadar zulüm,kan ve gözyaşına mecra ve mezra olmaz ve kendileri debu kadar mutsuz,umutsuz ve çaresiz olmazdı..”

Şunu bilmek gerekir ki!

“İnananların asıl problemi(Allah’ı,Kitabı Ve Peygamberi)bilmemek,tanımamakve anlamamak değildir;Tasdik ettikleri halde-Akaidine uymamaktır..”

Allâh,insanıbüyük aşk ve şerefle, dünyayı imar ve inşa etmek üzere yaratmış ve bu payeye erişmesi için de-ona dinini/kitabını ve peygamberlerini açık bir yol gösterici/mürşit olarak göndermiştir,lakin; İnsanların-Allah’ı ve bu payeyi anladığını pek sanmıyorum..

Çünkü!

“Eğer anlasalardı;Gereğini yaparlardı..”

Burada şunu da hatırlatmalıyız ki!

“Allah’ın dinini bırakıp-yerine sahte dinlerini ikame ve idame ettirerek-dünya sultanlığına yönelenler, çölde mürşidini yitirmiş yolcuya benzer,ki;Onlarada artık-emniyet ve güvenlik içinde bir yol almak yoktur..”

Ne ibrettir ki!

Allah’ın hikmet-ı sırrından sual olunmaz;Bazen sahte din tacirleriyle onlardan beslenen sanal siyaset kahramanlarını bile zirveye taşır,ancakOnları dünya da (Mal,Makam ve şöhretle)rezil/rüsva ettikten sonra (FETÖ İblisine yaptığı gibi..) tepeleri üstünden yere çaktırıp/düşürür..”

Çünkü!

Ben “Müslüman’ım” diyenler,Allah’ın dinine(emir ve yasaklarına)şeksiz ve şüphesiz iradi bir kabul ve teslimiyetle uymadıkça;Her iki dünyada da asla ve kat’ahuzur ve mutluluğa kavuşamayacaktır!

Ve çünkü!

“İnsanların/Müslümanların asıl problemi,zulüm ve zillette yaşamaları değil;Yaşamlarına,İslam’ın emir ve yasaklarını rehber etmemeleridir!”

Allah’ı bilmek/bulmak ve Onun dinini anlamak o kadar da zor değil aslında..

-Dedi ki! Ben tüm mahlukatı seviyorum!.

-Neden? Dedim.

-Çünkü;Her bir mahlukatın üstünde “Halik’in” Hallak mührü var! Dedi..

-Öyleyse,Sen Allah’ı biliyor,görüyor,seviyor ve her an Onunla konuşuyorsun, dedim..

-Öyle! Dedi..

Öyleyse!

Ey can!

“Sen Allâh’ın nimetini bilirsin,alırsın,yersin delakin,neden onu başkasıyla da paylaşmazsın? Halbuki verdiğin senindir,yediğin içtiğin değil..”

Ey can!

“Sen herkesi “âşkla” sevdiğini söylüyorsun,lakin; Sevdiklerine de, Sende olanı “âşkla” verebiliyor musun?”

Evet..

İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar;Kimisi hakikatini-Hayallerine hasreder,kimisi de-Benim gibi hayalini-Hakikatine!

SON/SÖZ;

İnsan,Din Ve Hayat böyle bir şey işte,yani;Yaşamak ve yaşatmak için…

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir