İnsanın Yaratılışı (2)

1.İnsanın ilk Yaratılışı Nasıl Olmuştur?

Allah, Hz. Adem’i topraktan yarattığını beyan etmektedir:

“Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi.” (3/Al-i İmran-59)

Allah, Hz. Adem’i anne baba unsurları olmadan topraktan yaratmıştır. Hz. Adem’in yaratılışı için başka düşünceler serdetmek, haşa, ona anne baba aramak sapıklıktır.

Allah, Hz. Adem’i yaratmak üzere toprağı çamur haline getirmiştir:

“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.” (32/Secde-7)

Yarattığı her şeyi mükemmel bir şekilde yaratan Yüce Allah, insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. İnsanların atası olan Hz. Adem, çamur haline getirilen topraktan halk edilmiştir.

Allah, insanı yapışkan çamurdan yaratmıştır:

“Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.” (37/Saffat-11)

İnsan, su ile toprağın karıştırılmasından oluşan yapışkan çamurdan yaratılmıştır. Esasen hamilelik yoluyla doğan insanlar da su ile topraktan meydana gelirler. İnsan, beslenmesi itibarıyla toprak ile suya bağlıdır. Yiyip içtiği her şey toprak ile sudan gelmektedir.

İnsan, çamurdan süzülen bir özden yaratılmıştır:

“Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.” (23/Mü’minun-12)

Hz. Adem ve öteki insanlar, çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yaratılmışlardır. Hz. Adem topraktan yaratıldığı gibi öteki insanların varlıkları da topraktan gelmektedir.

Hz. Adem’in yaratıldığı çamur, kurutulup şekillendirilmiştir:

“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.” (15/Hicr-26)

Çamura şekil verildi. Şekil verilen çamur kupkuru hale geldi. Ardından bu bedene can verildi.

“Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.»” (15/Hicr-28)

Hz. Adem’in yaratıldığı çamura şekil verilmiş ve çamur kupkuru hale geldikten sonra canlandırılmıştır.

Hz. Adem’in yaratıldığı çamur, pişmiş gibiydi:

“Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (55/Rahman-14)

Hz. Adem’in yaratıldığı toprak, çamur haline getirildikten sonra, ona şekil verilip, ateşte pişmiş gibi kupkuru hale gelmesinin ardından, onu diriltmiştir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …