İnsanın Yaratılışı (7)

4.Yaratılış açısından, diğer canlılarla insanın Mukayesesi:

“Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür… Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (24/Nur-45)

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

Kuvvet, kudret ve hikmet sahibi olan Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır:

1-Bunlardan bir kısmı, yılanlar ve diğer sürüngenler gibi sürünerek giderler.

2-Bir kısmı, insanlar ve kuşlar gibi iki ayakları üstünde yürürler.

3-Sığır, koyun gibi bazı hayvanlar ise dört ayak üstünde hareke ederler.

Bu ayetten şu dersi çıkarmalıyız: Allah, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Mülkünde, hikmetiyle, istediği gibi tasarruf eder. Bize düşen, Yüce Allah’a gerçek anlamda kul olmaya çalışmaktır.

5.İnsanın ilk yaratılışı ile Ahirette yeniden yaratılması arasında nasıl bir mukayese yapılabilir?

“O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (30/Rum-27)

Allah için, her türlü yaratma kolaydır. Ancak insan mantığıyla bakacak olursak, şunu hemen kabul ederiz ki, ölmüş bir varlığı ikinci kere yaratmak, başlangıçta hiç yokken yaratmaktan daha kolaydır. Allah, insan neslini, daha önce hiç yokken yarattığına göre, ahirette onları yeniden yaratması zor olamaz. İşte insanın ilk yaratılışı ile ahirette yeniden yaratılması arasındaki mukayesenin mantığı budur.

“De ki: İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk! (Bunlar, Allah’ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: «Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?» De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!” (17/İsra-51)

Bu ayetten şunları anlamalıyız:

*Allah’ın, insanları ahirette hesaba çekmek üzere yeniden diriltip mahşer alanında toplayacağında hiçbir şüphe yoktur.

*İnsanlar, demir veya taş gibi, canlılık emaresinden çok uzak bir durumda bulunsa bile, Allah onları kesin olarak diriltilecektir.

*Allah için, yeniden yaratma dahil, yapmak isteyeceği hiçbir işte zorluk yoktur.

*Allah, insanları daha zor gibi görünmesine rağmen, nasıl ilk sefer yaratmışsa, ikinci sefer de yaratacaktır.

*Kıyametin kopacağı ve ardından insanların diriltilip mahşer alanında toplanacağı zaman çok uzak değildir; çünkü zaman dilimi olarak, ahir zamanda bulunmaktayız.

“Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.” (20/Taha-55)

*Allah insanları ilk başta topraktan yaratmıştır.

*İnsanlar nesilden nesile çoğalırlarken de toprağa bağlı olarak beslenmişlerdir.

*Topraktan gelen insanlar, öldüklerinde toprağa dönmüş olurlar.

*Yüce Allah, ahirette insanları topraktan çıkarıp bir daha diriltecektir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …