İşin Doğrusu…

Nusret Tunç’u kimler tanır, kimin onunla iletişim yolları açık, bilemiyorum.

Cuma günü Sayın Tunç’tan bir telefon mesajı aldım.

Mesaj aynen şöyle:

İnancımızda yeri olmayan iftar yemeği, dün akşam Karapınar Cem evinde verilmiştir. Başta dede’yim diyenler olmak üzere işin içinde olanları şiddetle kınıyor onları siz değerli halkımın takdirine bırakıyorum.”

Bu kısa ama anlamlı bir mesajdır!

Bu yörede ve ülkede farklı etnik ve farklı inanç sistemlerine mensup olan insanlar vardır.

Hiçbir etnik grup ırk olarak ve hiçbir inanç sistemi öğreti olarak diğerinden daha kutsal, daha anlamlı değildir.

Kimse, hangi ırka mensup olarak dünyaya geleceğine karar veremez. Kişinin yetiştiği aile, toplum ve kendi öz bilincinin etkisiyle oluşturduğu inanç sistemi de kedine aittir ve kutsaldır.

“Şu inanç sistemi tahrif edilmiştir, şu inanç sistemi batıldır” gibi yaklaşımlar doğru değildir, bu söylemler, birileri tarafından üretilmiş kara propagandadan ibarettir.

Bir toplumda asıl olan kimin hangi inanca sahip olduğu değil, toplum üyelerinin biri birinin inancına ne oranda saygılı olduğudur. Herkesin aynı şekilde inanması beklenmez, beklenmemelidir de…

Alevi inancı, kökleri tarihin derinliklerine giden kadim bir inanç sistemidir. Yörelere özgü bazı farklı renkler taşısa da temel argümanları belli olan bir sistemdir.

Kabul edersiniz, etmezsiniz bu inancın, bu kültürün kendine özgü argümanları, ritüelleri vardır.

Eğer bu inancı benimsemişseniz ve hele de bu inanç sisteminde söz sahibiyseniz, bu inancın ritüellerini koruyup yaşatmak gibi bir misyonunuz vardır. Bundan kaçamaz, bunun aleyhine davranamazsınız. Aksi halde siz bu inancın ehli olamaz ve daha önemlisi bu inancın sözcülüğüne, liderliğine soyunamazsınız.

Eğer, etrafınızdaki insanların çoğunluğu sizin gibi inanmıyor ve bu nedenle oluşan “mahalle baskılarına “ göğüs geremiyorsanız, karşı duramıyor, ritüellerinizi yaşatmakta tereddüt gösteriyorsanız siz bu toplumun lideri, önderi, önde geleni, kanaat önderi olamazsınız.

İnanç sistemi mensupları, bu sistemlerin önderleri, kanaat önderleri toplumun barışı, mutluluğu için, farklılıklara hoş görüyle bakma, biri birini tolere etme adına elbette karşılıklı ilişki ve iletişim içerisinde olmalıdırlar. Bu onların asli görevleri arasındadır.

Ama şurası unutulmamalıdır ki; “kirvelik iki taraflıdır.”

Kendi inanç sistemini koruyup yaşatma adına ben Sayın Tunç’u ilkeli buluyorum.

Doğrusu budur…

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Hava Puslu

Dün sabah koyu bir sise uyandı Adıyaman. Göz gözü görmüyor, görüş mesafesi on metreye düşmüştü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir