İstiğfar (3)

5.Allah, İstiğfar Edenleri Bağışlar:

“Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.”[1]

Kişi, ne tür bir günah işlerse işlesin, yaptıklarından dolayı pişman olup Allah’tan bağışlanma dilemelidir. Günah sahibi, tövbe ve istiğfarında samimi olursa, Allah’ın çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğunu görecektir.

6.Allah, Mağfiret Edicidir:

“Müminler, ancak Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.”[2]

Bazı mü’minler Ahzab savaşından önce hendek kazarlarken, bir takım özel işleri nedeniyle izin istemişler, münafıklar ise izin istemeden ayrılmışlardır. Allah, Rasulullah (s.a.v.)’in izin isteyenlerden uygun gördüklerine izin vermesini ve onlar için Allah’tan bağış dilemesini emretmiş ve ardından Allah’ın mağfiret edici ve merhametli olduğunu haber vermiştir.

7.İstiğfar ve Tövbe, Yağmura ve Güç Kazanmaya Vesile Olur:

“Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin; sonra da O’na tövbe edin ki, üzerinize göğü (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek (Allah’tan) yüz çevirmeyin.”[3]

Bu ayetten şunu anlıyoruz: Allah’a istiğfar ve tövbe etmek, yağmur yağmasına ve düşman karşısında daha çok güçlü olmaya vesile olur. O halde yağmur duası yaparken istiğfar ve tövbeye özel bir yer ayırmak gerekir.

8.İstiğfar, Dünyada Nimetlere Ahirette Azaptan Kurtulmaya Vesiledir:

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.”[4]

1-Rabbimizden bağışlanma isteyip tövbe etmemiz, Allah’ın bize ömrümüzün sonuna kadar müreffeh bir hayat vermesine vesile olur.

2-Tövbe ve istiğfar, dünya ve ahirette güzel nimetlere kavuşmak için gereklidir.

3-Allah, salih amel işleyen fazilet sahibi kullarını, hem dünyada hem de ahirette mükâfatlandırır.

4-İstiğfar, tövbe ve salih amelden yüz çevirenler içinse, ahirette büyük bir azab vardır.

Bu Haberi Gördünmü!

Tevekkül

1 Tevekkül’ün sözlük anlamı; İşi başkasına ısmarlamak, vekil kılmak demektir. Tevekkül’ün ıstılah (terim) anlamı ise; …