İstişare (1)

Konuya başlarken bu husustaki üç terimin anlamını görelim:

İstişare nedir?

Birinin veya bir heyetin, bir konuda fikirlerine önem verip, onların o konudaki görüşlerini almak için danışmaya istişare denir.

Meşveret nedir?

İhtiyaç duyulan bir hususta işin ehli ve uzmanı olanlardan fikir almaya meşveret denir.

Şura nedir?

Danışma, danışma meclisi ve danışma toplantısına şura denir.

Her Müslüman yapacağı işlerde istişareye önem verip, o işte uzman ve ehliyet sahibi kişilere danışmayı ihmal etmemelidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), yapacağı işlere karar vermeden önce hakkında ilahi emir bulunmayan konularda, arkadaşlarına danışmaya çok önem vermiştir.

Hz. Enes şöyle haber veriyor: “Arkadaşları ile istişârede Hz. Peygamber kadar ileri giden bir başkasını görmedim.”[1]

Rasulullah (s.a.v.), Uhud savaşından önce Medine’de kalıp şehir savunması yapılmasının daha uygun olacağını düşündüğü halde, arkadaşları ile yaptığı istişare neticesinde düşman ordusunu şehir dışında karşılamaya karar vermiştir. Medine’de Müslümanların hangi usul ile namaza çağrılmalarının daha uygun olacağı hususunda arkadaşlarının görüşüne başvurduğu da bilinen bir husustur.

1.Allah, Yapılacak İşler Konusunda Danışmayı Emretmektedir:

Allah, şu ayet-i kerimede, Rasulullah (s.a.v.)’in şahsında bütün mü’minlere, bir işe karar vermeden önce istişare etmelerini emretmektedir:

“Allah’ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah’a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever.”[2]

Bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

Tebliğde bulunduğumuz ve yönettiğimiz insanlara karşı yumuşak davranmalıyız. Kaba ve katı kalpli olan yöneticiler, başarılı olamazlar. Yönetici, affedici olmalıdır. Yönetici, yönettiği kişiler için Allah’tan mağfiret dilemelidir. Yönetici, bir işe karar vermeden önce, o iş hakkında birlikte hareket ettiği kişilere danışmalıdır. Yönetici, yukarıdaki ilkelere uyup bir karar verdikten sonra azmedip Allah’a tevekkül etmelidir.

Bir işe karar vermeden önce ehliyetli kişilere danışan kişi şu faydaları elde eder:

1-Allah’ın, danışma ile ilgili emrini yerine getirmiş olur.

2-Yapacağı işlerde hatalı kararlar vermemek için gerekli ceht ve gayreti göstermiş olur.

3-Yapacağı işlerde hata ve pişmanlık riskini en aza indirmiş olur.

4-Aldığı kararlardan dolayı kınanmaz.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …