İstişare (2)

 

2.Kur’an, İşlerini Danışarak Yapmayı Mü’minlerin En Önemli Vasıfları Arasında Saymaktadır:

“(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.”[1]

Dünya nimetleri, dünyaya aittir. Dünya geçici olduğu gibi dünyadaki nimetler de geçicidir. Geçici nimetler de lazım olmakla beraber, ebedi olan ahiret nimetlerine tercih edilemezler. Allah katında kıymetli olan ebedi nimetler, iman edip rablerine güvenen mü’minler içindir.

Allah’ın ebedi olan nimetlerine kavuşacak olan mü’minler, içinde işlerini danışarak yapmanın da bulunduğu şu özelliklere sahiptirler:

1-Allah’a iman ederler.

2-Allah’a tevekkül ederler.

3-Şirk, ana baya isyan, içki, kumar, zina, iftira gibi büyük günahlardan sakınırlar.

4-Hayasızlık yapmazlar.

5-Öfkelendikleri zaman bile bağışlamayı tercih ederler.

6-Allah’ın emirlerine icabet edip kulluk görevlerini yerine getirirler.

7-Namazı kılarlar.

8-İşlerini, acele etmeden, birbirlerine danışarak yaparlar.

9-Kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda infak ederler.

10-Bir saldırıya/haksızlığa/zulme uğradıklarında aralarında yardımlaşırlar.

3.Ana Baba, Çocukları Hakkındaki Uygulamalarda Danışma İle Karar Vermelidirler:

“… Ana baba aralarında danışarak ve anlaşarak sütten kesmek isterlerse, ikisine de sorumluluk yoktur. …”[2]

Çocuğu emzirme süresi doğal olarak iki yıl olmakla birlikte, ana baba aralarında danışarak uygun görmeleri halinde, çocuğu daha erken sütten kesmeye karar verebilirler.

Burada şu husus dikkatimizden kaçmamalıdır: Dinimiz çocuğu sütten kesmek gibi bir hususta bile ana ile babanın aralarında danışarak bir karara varmalarını istemektedir. O halde üçüncü kişilerin hukuku söz konusu olduğunda, son derece titiz olmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …