İyilik (1)

İyilik Nedir?

Genel anlamda iyilik: Karşılık beklemeden yardım etmek, bağışlamak ve yaptığı işi güzel yapmak demektir.

Dini anlamda iyilik: Yaptığı işleri ve ibadetleri Allah’a derin bir bağlılık içinde ve ihlasla yapmaktır. Bunun ölçüsü de Cibril hadisinde bildirildiği gibi şöyledir:

“İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”[1]

Dini anlamda iyi bir kişi olmanın yolu ise Kur’an’da şöyle haber verilmektedir:

“… İyi kimse kötülükten sakınan kimsedir. …”[2]

Allah, asıl iyiliğin neler olduğunu şu ayette saymaktadır:

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”[3]

Bu ayette iyilik olarak sayılan hususlar şunlardır:

1-İnanılması gereken hususlara inanıp Mü’min olduktan sonra, mala olan sevgisine rağmen, onu ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

2-Namazı dosdoğru kılmak.

3-Zekât vermek.

4-Antlaşma yapıldığında sözlerini yerine getirmek.

5-Zorda, hastalıkta ve savaş kızıştığında sabretmek.

Güzel davranışların neler olduğunu şu ayetten öğreniyoruz:

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”[4]

Bu ayette sıralanan güzel davranışlar şunlardır:

1-Her halinde takva sahibi olmak.

2-Zenginken Allah için infak etmek.

3-Fakirken de imkânları dahilinde Allah için İnfak etmek.

4-Sinirlendiğinde öfkesini yutmak.

Allah, bu dört özelliği taşıyanları sever. Allah’ın sevgili kulu olmak isteyen bu dört özelliğe sahip olmaya çalışmalıdır.

“İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim edip, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim’i dost edinmişti.”[5]

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

1-Kendini Allah’a teslim etmek, insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliktir.

2-Allah’a teslim olup hakka yönelerek İbrahim (a.s.)’in tevhit inancına uyan, dinini güzelleştirmiş olur.

3-Hz. İbrahim, dinini güzelleştirdiği için, Allah onu dost edinmişti.

4-Dinini güzelleştiren, Allah’ın dostluğuna mazhar olur.

[1] Buhari, İman-1

[2] 2/Bakara-189

[3] 2/Bakara-177

[4] 3/Al-i İmran-134

[5] 4/Nisa-125

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …