İyilik (2)

 

1.Allah İyilik Edenleri Sever:

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”[1]

Mü’minler, genel anlamda kendilerini Allah’a yaklaştıracak her iş için, özelde ise kendilerini düşmana karşı korumak için, mallarını harcamakta cimri davranmamalıdırlar. Ülke savunması konusundaki harcamalarda cimrilik yapanlar, kendilerini tehlikeye atmış olurlar. İyilik edin, bütün işlerinizi güzel yapın. İyilik yapmanın karşılığı, Allah’ın sevgisine nail olmaktır. Allah, sevdiği kullarını mükâfatlandırır.

“Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever.”[2]

Allah, kendi yolunda sabredip zorluklara göğüs gererek iyi davranan kullarını hem dünya hem de ahiret nimetleriyle mükâfatlandırır; çünkü Allah, iyi davrananları sever.

2.Allah İyilik Yapanlarla Beraberdir:

“Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir.”[3]

Allah, halka güzel muamele ederek onların ezalarına tahammül gösteren ve iyi olmaları için gayret edip yardımcı olan kimselerle keremi, rahmeti ve inayeti itibarıyla beraber olur.[4]

“Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”[5]

Bu ayette, Yahudilerin geçmişte Allah’ın sözlerini değiştirmek gibi, lanetlik bir takım yanlış işler yaptıkları gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e karşı da hainlik yaptıkları haber verilmekte, yine de af yolunun tercih edilmesi öğütlenerek Allah’ın iyilik edenleri sevdiği müjdelenmektedir.

3.Allah, İyilik Yapmayı Emretmektedir:

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”[6]

Allah, bu ayette iyiliği net olarak emretmektedir.

Allah’ın bu ayet ile yapılmasını emrettiği üç şey:

1-Adalet: Kimseye zulüm ve eziyet etmeyip herkese hakkını vermek, sorunları doğru kararlarla hükme bağlamak ve dengeli davranmak.

2-İhsan: Yapılması gereken iş ve ibadetleri en güzel şekilde ve ihlas ile yapmak.

3-Akrabaya Yardım: Akrabaya yardım etmek, önemine binaen burada özel olarak vurgulanmıştır.

Allah’ın bu ayet ile yapılmamasını emrettiği üç şey:

1-Çirkin İşler (Fahşa): Hayasızlık, çirkin sözler ve çirkin davranışlar. Edebe aykırı olan her şey.

2-Fenalık (Münker): Toplum tarafından kabul edilmeyen, yanlış bulunan söz ve davranışlar.

3-Azgınlık (Bağy): Zorbalık, zulüm ve haksızlık.

[1] 2/Bakara-195

[2] 3/Al-i İmran-148

[3] 16/Nahl-128

[4] Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen, C:4, S: 1843

[5] 5/Maide-13

[6] 16/Nahl-90

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …