İyilik (3)

 

4.Allah, Ana Babamıza İyilik Yapmamızı Emretmektedir:

“…ana-babaya iyilik edin…”[1]

Burada ana baya iyilik edilmesi net olarak emredilmektedir. Ana babaya iyilik yapmamak, kötülüktür.

“Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”[2]

Bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

1-Ana babaya iyilik yapmak, Allah’ın bize tavsiyesi yani emridir.

2-Annenin, bizi karnında taşıması ve iki yıl kadar emzirmesi sebebiyle üzerimizdeki hakkı daha çoktur.

3-Öncelikle bize bahş ettiği nimetlerden ve ana babamızı, yetişmemize amade kılmasından dolayı Allah’a şükretmeliyiz.

4-Ardından, sebeb-i hayatımız oldukları ve bizi yetiştirdikleri için ana babamıza teşekkür etmeliyiz.

“Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini öğütledik. Anası onu zahmetle taşır, zahmetle doğurur. Ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet olgunluk çağına erince ve kırk yaşına varınca: ‘Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimete şükretmeğe ve razı olacağın yararlı işler yapmağa beni yönelt. Benim soyumu islah et. Ben tövbe edip, sana teslim olanlardanım,’ demelidir.”[3]

Bu ayette de ana babaya iyilik yapmak öğütlenmekte yani emredilmektedir. Annenin hamilelik, doğum ve emzirme sırasında çektiği emek ve zahmetlere dikkat çekilmiştir.

Ayetin bundan sonraki bölümünden ise, kırk yaşına varmış kişi açısından, şu dersler çıkarılmalıdır:

1-Olgunluk çağına varmış olması nedeniyle nefsini yeniden sorgulayıp bu yaşa kadar yaptığı hata ve günahlardan tövbe etmelidir.

2-Şükreden kullardan olmak için Allah’a yalvarmalıdır.

3-Kendisine verilen nimetlerden dolayı Allah’a şükretmelidir.

4-Ana babasına verilen nimetlerden dolayı Allah’a şükretmelidir; çünkü kişi, ana babasına verilen nimetlerden de istifade eder.

5-Soyunun ıslah edilmesi için dua etmelidir.

6-Allaha teslim olan bir kul olduğunu ikrar edip buna göre davranmalıdır.

5.Bize Gelen İyilik Allah’tan, Başımıza Gelen Kötülük ise Nefsimizdendir:

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.”[4]

Allah, iyiliğe rıza gösterir. İnsanları iyi bir fıtrat ile yaratmıştır. İnsana vicdan, akıl ve vahye dayalı bilgiler vermiştir. İnsan bu değerleri yok saymayıp yerinde kullanırsa, Allah’ın sayesinde iyi olana yönelmiş olur. Kişi, Allahın verdiği akıl, temiz fıtrat, vicdan ve vahye dayalı bilgilerin gerektirdiği gibi davranmazsa, kendi nefsinin tercihi ile kötülüğe sapar.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …